collage med länets tre sjukhus

Läget inom hälso-och sjukvården 15 februari

2022-02-15 16:47

På sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik är läget något bättre än tidigare. I Sundsvall däremot fortsatt mycket ansträngt.

I Sollefteå har situationen förbättrats något, även om bemanningssituationen fortfarande är utmanande med sjukfrånvaro och vakanser. Antalet covidpatienter har minskat något. I Örnsköldsvik är vårdplatsläget mindre ansträngt med fler medarbetare tillbaka i arbete, men det vårdas lika många covidpatienter som tidigare.

På sjukhuset i Sundsvall är läget dock fortfarande mycket ansträngt med många överbeläggningar. Antalet covidpatienter är relativt stabilt, men de som behöver sjukhusvård för sin covid-19 har nu generellt stora vårdbehov.

-  När det gäller vårdplatserna har vi definitivt en krissituation i Sundsvall. Chefer på alla nivåer, vårdplatskoordinatorer och medarbetare gör ett fantastiskt arbete för att hantera situationen och lösa de akuta problemen dag för dag, timme för timme. Vi arbetar även långsiktigt och har tagit fram flera förslag på åtgärder för att minska risken att hamna i detta igen, säger Ylva Drevstad, områdesdirektör länsverksamhetsområde söder.

De långsiktiga förslagen innebär exempelvis lönesatsningar, olika åtgärder för att avlasta vårdavdelningarna, rotera in kompetens från andra enheter till vårdavdelningar och utöka samarbetet med kommuner, primärvård och socialtjänst.

-  Vi får inte tappa det långsiktiga arbetet, men det är viktigt att notera att detta är just förslag som vi nu ska arbeta vidare med, bland annat i dialog med fackliga representanter, säger Anders Lundin, tf områdesdirektör länsverksamhetsområde somatik.

En (1) patient vårdas på intensivvårdsavdelningen i Sollefteå för covid-19.


Tillbaka till toppen