En doktor kontrollerar blodtrycket på en patient

Lågt men ökat förtroende för länets hälso- och sjukvård

2022-03-03 11:19

De allra flesta västernorrlänningar upplever att de har tillgång till den vård de behöver och förtroendet för hälso- och sjukvården ökar för fjärde året i rad. Regionen intar dock fortfarande sista plats - enligt den nationella hälso- och sjukvårdsbarometern 2021.

Närmar oss övriga regioner

I dag presenteras resultatet av hälso- och sjukvårdsbarometern 2021. Det är en undersökning som ska fånga attityder, förtroende och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. I Västernorrland har 1162 slumpvis utvalda personer svarat på enkäten. Av dessa uppger 60 procent att de har stort förtroende för länets hälso- och sjukvård i sin helhet, vilket är en ökning med fyra procentenheter från 2020. 

- Vi ligger fortfarande lågt i förtroendefrågan jämfört med andra regioner, men gapet fortsätter att minska. Det är självklart positivt att allt fler invånare upplever stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Vi ska inte slå oss till ro med det här resultatet, även om vi nu närmar oss rikssnittet inom flera områden. Förtroendet för våra verksamheter är en fråga vi ständigt behöver jobba med, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Skillnader inom länet

Jämfört med 2017 har förtroendet för hälso- och sjukvården totalt ökat med 14 procentenheter. Det skiljer sig dock i länets olika delar. Högst förtroende har våra länsinvånare i norr och lägst har de i väster. En stor majoritet av invånarna, 86 procent, upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver.

- Det är glädjande att majoriteten av invånare i Västernorrland känner sig trygg med att möta en god vård på sin hälsocentral eller det sjukhus där man söker vård. Vi har tagit ett jättekliv från 2017 till dags dato, men vi ska självklart bli bättre på att både ge och berätta om en god och jämlik vård, säger regiondirektör Åsa Bellander.

Fler allt mer positiva till digital teknik

1177.se slog under fjolåret rekord i antal besök och även förtroendet för utbudet på webb, telefon och e-tjänster har ökat. Dessutom är allt fler invånare positiva till vård, konsultation och behandling med stöd av digital teknik.

Det är inte helt oväntat de yngre åldersgrupperna som är mest positiva till olika digitala lösningar, men i årets mätning syns en ökande andel personer över 60 år som har blivit mer positivt inställda.

Hälften tycker att vården är jämlik

Förtroendet för regionens hantering av coronapandemin är oförändrat jämfört med föregående år och något lägre än riket i genomsnitt. Här har kvinnor generellt större förtroende än männen.

Drygt hälften av de tillfrågade menar att vården i länet ges på lika villkor.

- Tillgängligheten handlar om många olika saker både information, enkelhet att komma i kontakt med oss, möjlighet till digitala tjänster och den fysiska vården jag får. Det kan naturligtvis upplevas olika beroende på vem du frågar eller var du bor, men självklart ska vi bli bättre på att både ge och berätta om vårt arbete kring jämlik och nära vård, säger Åsa Bellander.

Det här anser västernorrlänningar skulle öka förtroendet för hälso- och sjukvården

  • Möjlighet att träffa samma läkare vid varje besök
  • Lättare att få kontakt med vården
  • Att personalen lyssnar och tar patienten på allvar
  • Kortare väntetider till sjukhusen
  • Mer eller bättre användning av resurser

Läs mer: Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021


Tillbaka till toppen