Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Lena Carlsson ny sjukhusdirektör

2019-07-18 15:10

Lena Carlsson som sedan slutet på oktober varit tillförordnad sjukhusdirektör och förvaltningschef för specialistvården i Region Västernorrland tillträder som ordinarie på tjänsten.

– Jag är glad för att vi nu efter en noggrann rekryteringsprocess kommit fram till en lösning där Lena Carlsson fortsätter som sjukhusdirektör ytterligare två år. Vi får en chef med gedigen medicinsk kompetens och god kännedom om verksamhetens förutsättningar och utvecklingsbehov, säger regiondirektör Hans Wiklund. 

Lena Carlsson har arbetat vid Region Västernorrland sedan början av nittiotalet då hon anställdes som överläkare på kirurgen med onkologi som specialitet. Hon har varit med att bygga upp onkologverksamheten på Sundsvalls sjukhus och var klinikchef där fram till 2015 då hon blev länsverksamhetschef.

– Vi har många viktiga frågor framför oss, en av dessa är arbetet med hållbar bemanning som inbegriper minska beroendet av hyrpersonal och inte minst jobba för att den personal vi har ska trivas på sitt arbete och vilja stanna kvar hos oss, säger Lena Carlsson, sjukhusdirektör.

Prioriterade områden

Regionen har ett stort arbete att göra för att säkra kompetensförsörjningen och det är ett område Lena Carlsson tänker prioritera.

– Jag hoppas att vi exempelvis bättre kan ta till vara fler av de goda idéer kring kompetensväxling som finns. När rätt person gör rätt arbetsuppgift utifrån sin kompetens kan vi arbeta smartare, säger Lena Carlsson.

– Vi har också det pågående projektet God vård med rätt stöd som vi fortsätter med och ett nytt vårdinformationssystem ska införas så vi har många spännande utmaningar framför oss.

Under sin tid som tillförordnad har Lena Carlsson arbetat tillsammans med Christine Bylander som varit biträdande sjukhusdirektör. Hur det samarbetet kommer att se ut framgent är ännu inte bestämt.

– Det är klart att vi ska tillvara hennes kompetens. Men exakt i vilken form det blir får jag och regiondirektören som är min chef sätta oss ner och prata ihop oss om efter semesterperioden, säger Lena Carlsson.

Specialistvården är regionens enskilt största förvaltning mätt i antal anställda och budgetstorlek. Idag har sjukhusdirektören direkt personalansvar för 18 länsverksamhetschefer och ett antal medarbetare. Därtill kommer det omfattande utvecklingsarbetet utifrån utvärderingen av specialistvårdens organisation.

Gedigen rekryteringsprocess

Tillsättningen har genomförts i enlighet med Region Västernorrlands process för rekrytering av chefer. En extern konsult har anlitats för att utifrån tjänstens kravprofil identifiera och föreslå kvalitetsgranskade kandidater. En intern rekryteringsgrupp bestående av arbetsgivaren, HR-stöd, fackliga företrädare och representanter från specialistvårdens ledningsgrupp har granskat ansökningshandlingar, analyserat testresultat och inhämtat referenser.

– Jag vill rikta ett särskilt tack till de fackliga företrädare och representanter för specialistvårdens ledningsgrupp som deltagit i rekryteringsprocessen och bidragit med många kloka tankar och synpunkter, avslutar Hans Wiklund.

Även en politisk referensgrupp har deltagit i rekryteringen, då en viktig arbetsuppgift för sjukhusdirektören är att vara tjänstemannastöd till de politiska beslutsfattarna i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tjänsten som sjukhusdirektör är lönesatt i nivå med jämförbara tjänster i norra sjukvårdsregionen, och övriga anställningsvillkor följer Region Västernorrlands anställningsavtal för chefer.

Tillsättningen av Lena Carlsson har förhandlats i enighet med de fackliga organisationerna i Centrala personal- och arbetsmiljörådet (CPAR).