Tre exemplar av tidningen
Det här numret av Liv&Hälsa innehåller reportage från hela länet.

Liv & Hälsa – en tidning som hjälper dig hitta rätt i vården

2022-04-07 09:28

Den här veckan kommer tidningen Liv & Hälsa i postlådan hos alla hushåll i Västernorrland. Den ger aktuell information om sjukvården i länet.

- Eftersom sjukvården är något som berör alla invånare vill vi nå ut brett och berätta om olika aktuella saker som sker i vården, säger Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör i Region Västernorrland.

Regionens digitala kanaler har utvecklats mycket under coronapandemin. En stor del av västernorrlänningarna tar del av information om sjukvård på 1177.se, rvn.se eller via regionens Facebook-sida, som mångdubblat antalet följare de senaste två åren.

- Alla invånare rör sig dock inte på internet och därför behövs även tryckt material, säger Lars-Erik Marklund.

Reportage om nya arbetssätt inom vården

Hushållstidningen beskriver bland annat hur du kan göra för att hitta rätt vård inom regionen. Den innehåller också aktuella reportage om nya sätt att arbeta som för vården närmare individen och kan ge stöd i ett tidigt skede när en patient behöver det.

Exempelvis får läsaren veta mer om en ny arbetsform för att att hjälpa barn med fetmaproblematik. Barn- och ungdomsentrén, som är en ny länsverksamhet för barn och ungdomar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa, beskrivs också, liksom mobila vårdteam i regionen.

Du kan även läsa alla delar av Liv&Hälsa på rvn.se.


Tillbaka till toppen