Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Livesändning om aktuellt invandrarindex

2019-01-21 08:58

Vid dagens lunchseminarium behandlas undersökningen Invandrarindex. Det är en av många analyser som tagits fram för nya regionala utvecklingsstrategin. Följ seminariet direkt via webben den 21 januari!

Per Lundgren, Invandrarindex AB, kommer till Brown Bag Seminar för att presentera analysen invandrarindex som beskriver de nyanländas situation i Västernorrland. För att den nya regionala utvecklingsstrategin ska bli framgångsrik behövs bättre förståelse kring hur utrikes födda som kommit hit ser på att bo, arbeta och leva i vår region.

Integration är viktigt

– Den regionala utvecklingsstrategin ska utgå från analyser gällande de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i Västernorrland. En sak som känts viktigt att fånga är integration. Speciellt när vi ser att de senaste årens befolkningsökning skett enbart tack vare migranterna, samtidigt som vi nu ser att den trenden vänder och drygt 70 procent av de som flyttar från länet är just de utrikes födda, säger Frida Bergman, samordnare för RUS:en.

Svar från nyanlända

Invandrarindex som presenteras är 2018 års version och den baseras på svar från nyanlända i Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå, Härnösand och Sundsvall, samt resultaten från Timrå 2017. Svaren ger insikt i hur människor som migrerat hit de senaste fem åren ser på Västernorrland, vilka behov de har och vad de saknar. Det visar även på samband kring exempelvis hälsa, arbete, eget företagande, kommunikationer, boende och fritid.

Välkommen att ta del av analysmaterialet som ska hjälpa oss att peka ut en målbild för tillväxt i regionen fram till år 2030.

Livesändning

Klockan 12.00 den 21 januari startar livesändningen. Följ det live

Mer om det pågående arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi