Livsmedelsbutik interiör med kvinna som tittar på varor

Livsmedelsbutik i Liden beviljas företagsstöd

2023-03-20 12:50

Region Västernorrland har beslutat att bevilja Lidens Livs AB 1 800 000 kronor i regionalt företagsstöd. Stödet ska användas till en utökning av butiksytan för att få till bättre lösningar samt förbättring av arbetsmiljön för hanteringen av frukt och grönsaker.

Nuvarande ägarna tog över butiken 2017 och har sedan dess succesivt förbättrat den för att driva en modern och hållbar dagligvarubutik med fokus på mer ekologiska och lokalproducerade varor.

- Det här stödet stärker förutsättningarna för tillgång till dagligvaror i ett av länets glesbefolkade områden. Det är viktigt att butiker kan utvecklas och finnas kvar på landsbygden då de förutom livsmedel i många fall även fungerar som ombud för många samhällsviktiga funktioner och inte minst som mötesplats, säger Sara Nylund (S), 1:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västernorrland.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1- anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.


Tillbaka till toppen