Sjuksköterska håller en patients hand som har en infart.

Löner i vården efter översyn och satsningar

2022-07-06 11:47

Nu är årets nya löner klara för alla medarbetare i regionen. Löneutökningsutrymmet för 2022 var 2,16 procent och särskilda satsningar till yrkesgrupper inom vården har också gjorts.

– Vi strävar efter att erbjuda marknadsmässiga löner inom alla yrken inom Region Västernorrland. Varje år har vi löneöversyner och i år fick vi även extra pengar riktade till medarbetare i vården. Vi vill erbjuda lön som gör yrkeskarriär i vår region intressant och beroende på ansvar, kompetens och erfarenhet varierar medarbetarnas löner, säger Ewa Strömsten, HR-direktör.

Några yrkesgrupper i vården och deras löneutveckling

Detta visar grundlön, så ersättningar för obekväm arbetstid på kvällar, helger och nätter tillkommer. Beroende på hur man arbetar varierar det från 1500 kronor till över 6000 kronor per månad. Chefer ingår inte i statistiken.

Allmänsjuksköterskor

Medianlön år 2017: 29 400 kr
Medianlön år 2021: 32 425 kr
Medianlön år 2022: 35 235 kr
10 procent tjänar mindre än: 30 385 kr
10 procent tjänar mer än: 41 525 kr

Barnmorskor

Medianlön år 2017: 33 075 kr
Medianlön år 2021: 36 950 kr
Medianlön år 2022: 43 575 kr
10 procent tjänar mindre än: 38 475 kr
10 procent tjänar mer än: 50 500 kr

Ambulanssjuksköterskor

Detta är den kategori bland vidareutbildade sjuksköterskor som har lägst medianlön.

Medianlön år 2017: 30 425 kr
Medianlön år 2021: 34 800 kr
Medianlön år 2022: 38 700 kr
10 procent tjänar mindre än: 36 000 kr
10 procent tjänar mer än: 43 520 kr

Intensivvårdssjuksköterskor

Detta är den kategori bland vidareutbildade sjuksköterskor som har högst medianlön.

Medianlön år 2017: 34 400 kr
Medianlön år 2021: 39 600 kr
Medianlön år 2022: 43 225 kr
10 procent tjänar mindre än: 36 040 kr
10 procent tjänar mer än: 50 595 kr

Undersköterskor på vårdavdelning

Medianlön år 2017: 24 800 kr
Medianlön år 2021: 26 173 kr
Medianlön år 2022: 26 643 kr
10 procent tjänar mindre än: 23 000 kr
10 procent tjänar mer än: 30 550 kr

Undersköterskor på mottagning

Medianlön år 2017: 25 850 kr
Medianlön år 2021: 28 070 kr
Medianlön år 2022: 28 550 kr
10 procent tjänar mindre än: 24 244 kr
10 procent tjänar mer än: 30 900 kr

Samtidigt som Region Västernorrland arbetar med lönerna gör andra regioner det. En jämförelse med övriga landet är inte möjlig förrän i början av nästa år då statistiken för riket är klar.

- Inför varje års löneöversyn prioriteras vissa yrkesgrupper i fördelningen av de procent som finns i lönepotten. I statistiken syns att exempelvis barnmorskor och IVA-sjuksköterskor varit prioriterade och därmed gjort en relativt stor förflyttning i lön sedan 2017, förklarar Helena Wersén, förhandlingschef Region Västernorrland.

Lön i kombination med annat

Att klara kompetensförsörjningen är svårt och en stor utmaning för hela den offentliga sektorn. Marknadsmässiga löner är bara en del i att vara en attraktiv arbetsgivare, poängterar Ewa Strömsten.

- Lön är viktigt men även annat ska göra det attraktivt att jobba hos oss, exempelvis delaktighet, möjlighet att påverka, stabilitet, personlig utveckling, bra pensionsavtal och friskvårdsmöjligheter. Vi erbjuder kompetensutveckling, exempelvis har allmänsjuksköterskor möjlighet att med bibehållen lön vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Sådana saker ser jag som mycket viktiga förmåner, säger Ewa Strömsten.

På sidan Förmåner finns mer information om förmåner och villkor för medarbetare i regionen.


Tillbaka till toppen