Lönesatsning på 61 miljoner till medarbetare i vården

2022-05-02 17:15

- Jag är mycket glad över att vi nu kan presentera ytterligare en omfattande lönesatsning för medarbetare inom vården på totalt 61 miljoner kronor, säger regiondirektör och tf hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Bellander.

Satsning på fler yrkesgrupper

Region Västernorrland har omfattande utmaningar inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. Utmaningar som vi har haft över tid med kompetensförsörjning, tillgänglighet till vård, ett växande behov av hälso- och sjukvård, ett omfattande hyrberoende men också med vår ekonomi.

Tidigare i år gjordes en lönesatsning motsvarande 30 miljoner kronor. Den fick oönskade effekter där en del sjuksköterskor i verksamheter som inte omfattades av satsningen valt att säga upp sig.

- Vi fick en tillfällig obalans i lönesättningen mellan sjuksköterskor med examen från specialistutbildning och allmänna sjuksköterskor. Den extra lönesatsning på 50 miljoner som fullmäktige beslutade om i förra veckan tillsammans med en utökad satsning från staten möjliggör en fördjupad satsning på sjuksköterskor, men också en satsning på fler yrkesgrupper, säger Åsa Bellander.

Komplext arbete

En arbetsgrupp bestående av områdesdirektörer, verksamhetschefer och en enhetschef har i tät samverkan med de fackliga organisationerna tagit fram förslag på hur de 50 miljoner som regionfullmäktige beslutade om ska fördelas och prioriteras.

 • Akut och nödvändig vård måste säkerställas.
 • Öppna fastställda vårdplatser.
  En brist på vårdplatser ger negativa konsekvenser: för våra invånare,
 • för arbetsmiljön.
 • Svårt att rekrytera sjuksköterskor - Marknaden påverkar möjligheten att rekrytera sjuksköterskor med den lönestruktur som finns idag.
 • Det ska löna sig att vara vidareutbildad.

- Arbetsgruppen har träffats ofta under en kort tidsperiod. Det har varit svåra överväganden och prioriteringar där vi ser att alla yrkesroller i vårdkedjan behövs, säger Mats Gidlund verksamhetschef Psykiatri och habilitering.

Alla är viktiga

Tack vare ett kompletterande statsbidrag på 11 miljoner har regiondirektören tillsammans med HR och fackliga företrädare möjliggjort en omfördelning och prioritering av fler yrkesgrupper. Totalt handlar lönesatsningarna om 91 miljoner, vilket inkluderar dessa 61 miljoner plus tidigare 30 miljoner.

- Vi behöver och ska fortsätta vårt långsiktiga arbete gällande lönebildning och med att skapa en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare. Till dig som idag inte omfattats av prioriteringen vill jag säga: vi fortsätter arbeta för att förbättra arbetsmiljön och för att arbeta långsiktigt med lönebildningen. Alla medarbetare är viktiga för att vi ska klara vårt uppdrag, säger Åsa Bellander.

Lönesatsningen omfattar 2 900 medarbetare:

 • 3000 kronor, sjuksköterskor med specialistexamen och barnmorskor.
 • 1220 kronor, allmän- och röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker.
 • 600 kronor, fysio- och arbetsterapeuter och dietister.
 • 450 kronor, specialistundersköterskor, behandlingsassistenter och SVF-koordinatorer.
 • 350 kronor, undersköterskor och skötare, medicinska sekreterare.

 


Tillbaka till toppen