Kurt Pettersson, hälso-och sjukvårdsdirektör

Lönesatsning till svårbemannade avdelningar

2022-02-18 10:08

30 miljoner kronor föreslås satsas på åtgärder för att förbättra bemanningsläget i vården. En åtgärd är höjda löner för vissa sjuksköterskegrupper på regionens sjukhus. Satsningen görs för att bättre kunna behålla och rekrytera personal och förslaget ska behandlas politiskt i nästa vecka.

En lönesatsning planeras gå till sjuksköterskor på avdelningar där det är extra svårt att bemanna. Förslaget som kommer från hälso-och sjukvårdens ledningsgrupp är inte klart i alla delar utan det ska arbetas vidare med i dialog med bland annat fackliga representanter.

Finansiering för lönesatsning och andra åtgärder ska behandlas på ett extra insatt regionstyrelsemöte 23 februari och i fullmäktige samma dag.

- Vi behöver förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och upprätthålla en god patientsäkerhet. Lönesatsningen ser jag som en delåtgärd i det arbetet. Exakt hur satsningen ska se ut är inte färdigt, vill jag poängtera i det här läget. Beslutar fullmäktige enligt förslaget så kan vi fortsätta jobba med detaljerna, säger Kurt Pettersson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Tre tusen kronor

Sannolikt ska omkring 500 tjänster omfattas av satsningen som ska ge omkring 3 000 kronor mer i lön till berörda sjuksköterskor.

- Satsningen gäller vissa kategorier av sjuksköterskor. Alla får alltså inte det här riktade tillskottet, det vill jag vara tydlig med. Urvalet är gjort utifrån hur personalbristen ser ut och var vi mest akut behöver personal framgent, säger Kurt Pettersson.

Löneökningarna sker utanför ordinarie lönerevision. Om förslagen beslutas i fullmäktige 23 februari är ambitionen att ny lön ska gälla från första mars.

Ytterligare åtgärder ska fram

Regiondirektören kommer att få ett uppdrag av regionstyrelsen att senast i juni visa fler förslag till åtgärder som ska förbättra bemanningssituationen.

- Vi ska vara en attraktiv och klok arbetsgivare. En långsiktigt hållbar bemanning kräver att vi systematiskt och uthålligt arbetar med att ge våra medarbetare kompetensutveckling och för några yrkesgrupper förutsättningar till kompetensväxling, säger Åsa Bellander, regiondirektör.

 


Tillbaka till toppen