Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

"Man får nästan svindel", bokstart i Västernorrland och Jämtland Härjedalen

2019-06-11 13:13

I boken "Man får nästan svindel" kan man läsa om Bokstartsprojekten i Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Här får man följa med på fantastiska möten med föräldrar och barn, uppleva deras glädje över böcker och nya insikter om högläsningens magi.

Under åren 2015-2018 bedrevs Bokstart i Västernorrlands län, ett pilotprojekt i regionbibliotekets regi med stöd från Statens kulturråd. Primär målgrupp för projektet var asylsökande familjer med barn i åldrarna sex månader till tre år. Det huvudsakliga syftet var att stärka bandet mellan barn och föräldrar samt att träna barnens språk och kommunikativa förmåga genom högläsning, rim och ramsor.

Två projektledare anställdes vilka under perioden gjorde 507 besök till 261 familjer. De kom med böcker, information om barns tidiga språkutveckling och de visade hur barns intresse för böcker kan väckas redan från sex månaders ålder.

I region Jämtland Härjedalen bedrevs under samma period ett liknande projekt. Det vände sig till alla familjer med barn från sex månader till 3 år där ordinarie personal från de kommunala biblioteken genomförde besöken.

"Man får nästa svindel" är de två regionbibliotekens gemensamma rapport- och metodbok från pilotprojekten inom Bokstart.

Läs "Man får nästan svindel" här!