Maria Tempé, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.
Maria Tempé, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Maria Tempé ny smittskyddsläkare

2023-03-23 14:00

Maria Tempé efterträder Hans Boman som smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

- Rollen som smittskyddsläkare är en viktig funktion och det känns bra att Maria Tempé efter flera år som biträdande smittskyddsläkare nu tar klivet över till att bli ordinarie smittskyddsläkare, säger Åsa Bellander, regiondirektör.

Maria Tempé jobbade på infektionskliniken fram till år 2016, då hon fick en delad tjänst som biträdande smittskyddsläkare och överläkare på vårdhygien. Sedan 2020 har hon enbart arbetat på smittskyddet.

- Det är ett ansvarsfullt och utmanande uppdrag. Det händer alltid något nytt som kräver att man anpassar sig, lär sig nya saker och utvecklas. Jobbet innebär också kontakter och samarbeten med en mängd aktörer inom och utom regionen, vilket är givande och omväxlande, säger Maria Tempé, smittskyddsläkare.

Började som AT-läkare i Sundsvall

Maria Tempé började sin yrkesbana i Region Västernorrland som AT-läkare i Sundsvall sommaren 2001 efter läkarstudier på Karolinska institutet i Stockholm, i Bryssel och i Santiago de Chile.

- Jag trivdes väldigt bra med jobbet, kollegorna, mina nya vänner och Sundsvall som stad, så jag stannade kvar och specialiserade mig inom infektionssjukdomar, säger Maria Tempé.

Hur ser du på uppdraget som smittskyddsläkare?

- Jag hoppas genom det arbete jag och mina kollegor på Smittskydd Västernorrland utför, kunna bidra till minskad spridning av smittsamma sjukdomar i vårt län och till ökad kunskap hos vårdpersonal och allmänheten om infektionssjukdomar. Även smittskyddsläkarens uppdrag att värna grupper som är särskilt utsatta för smitta är viktigt för mig.

Vilka utmaningar ser du i dagsläget och på lite sikt?

- Det är viktigt att vi drar lärdom av pandemiåren och stärker beredskapen för framtida utbrott av smitta och pandemier. Jag vill fortsätta att utveckla det arbete som inleddes under pandemin med automatisk insamling av sjukdoms- och vaccinationsstatistik, vilket underlättar analys och utvärdering och kan användas för att förbättra kvalitet och rikta våra insatser dit de gör störst nytta. Vi behöver också satsa på arbetet mot antibiotikaresistens, som också kallas den tysta pandemin.


Tillbaka till toppen