Porträttbild av Marja Lisa Byhamre
Marja Lisa Byhamre Foto: Hans Karlsson, Umeå universitet

Marja Lisa har forskat om snusets skadeeffekter på hälsan

2023-06-02 08:00

I det dagliga arbetet saknade ST-läkaren Marja Lisa Byhamre möjligheten att fördjupa sig. Då fick hon tips om en forskningsidé på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

- Jag gillar att grotta ner mig i ett specifikt ämne, ta reda på orsak och verkan. När jag fick veta att distriktsläkaren Patrik Wennberg i Umeå letade en doktorand till ett forskningsprojekt om snusningens långsiktiga effekter på hälsan tog jag kontakt och hoppade på.

Tillsammans med en kollega gick Marja Lisa en förberedande kurs i forskningsmetodik som Umeå universitet arrangerade. När den var avklarad startade hon med snusforskningen 2015.

Särskild satsning i Örnsköldsvik

För att öka intresset för forskning hos medarbetare i just Örnsköldsvik har Region Västernorrland en särskild satsning på forskningsanslag här.

- Hälso- och sjukvården behöver förankra hypoteser genom evidensbaserad kunskap. Därför är det jätteviktigt med forskarmiljöer även på mindre sjukhus. Jag tror att de allra flesta här är medvetna om det och ser nyttan av att ha forskarkompetens på sin avdelning.

Snart färdig specialistläkare

Marja Lisa flyttade till Örnsköldsvik 2011 när hon började sin AT-tjänstgöring. Idag jobbar hon som ST-läkare på geriatriken i Örnsköldsvik och har cirka två år kvar innan hon är färdig specialist. Hon disputerade i slutet av 2022 och kommer att fortsätta forska i lite mindre skala även fortsättningsvis.

- Forskning och utveckling, FoU, har varit väldigt hjälpsamma, både praktiskt och ekonomiskt. Att börja forska samtidigt med en kollega var bra, det är väldigt värdefullt att kunna plugga ihop med någon.

Varför ville du forska om snusning?

- Det är ett brett och konkret ämne som kan knytas till folkhälsa. Snus framställs av tillverkarna som rökningens snälla och ofarliga lillebror. Samtidigt finns det en stor kunskapslucka kring om eller hur snusning faktiskt påverkar hälsan. Genom olika studier ville jag ta reda på fakta.

Vad kom du fram till?

- Att snusning riskerar att förkorta livet. Dels ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom och i viss mån även i cancersjukdom. Utöver det har vi även stöd för en ökad förekomst av död av yttre omständigheter, som till exempel olyckor, förgiftningar och självmord, bland snusare.

Vad beror det på?

- Andra forskare har visat att nikotinanvändare har ökad risk för andra typer av beroende, för risktagande beteende och psykisk ohälsa. Det här tror vi kan vara viktiga bidragande faktorer, men det behövs mer forskning kring nikotinets påverkan av hjärnan.

Varför är din forskning viktig?

- På sikt hoppas jag att den kan bidra till att förändra den allmänna inställningen till snusning som något ofarligt. Att snusa är skadligt för hälsan. Det tar ofta lång tid att förändra beteenden och få ny information att sätta sig. Men jag hoppas att resultaten gör att man kommer att arbeta ännu mer förebyggande gentemot ungdomar för att de inte ska börja använda nikotinprodukter. 

Fyra olika studier ingår

I sin forskning har Marja Lisa använt sig av fyra olika studier, varav en innefattar 100 000 västerbottningar som svarat på en enkät och genomgått hälsoundersökning på 90- och 00-talet.

- Om man vill undersöka utfall som dödlighet tar det lång tid. Man behöver även en relativt stor grupp snusare att jämföra med mot gruppen som inte snusar. Snusarna ska inte heller ha varit rökare tidigare. Det är därför vi i flera studier inte har med kvinnor, de snusande kvinnorna var helt enkelt för få. Vitt snus kom först kring 2014 så effekterna av hur det påverkar hälsan på lång sikt kommer vi inte att kunna undersöka på flera år. Till dess får vi anta att hälsoeffekterna liknar dem orsakade av brunt snus.

Fakta om snusning:

  • I Sverige snusar dagligen cirka 23 procent av männen och sju procent av kvinnorna.
  • När prillan läggs in stiger nivåerna av nikotin snabbt i blodet, och de fortsätter vara höga även efter att man tagit ut snuset.
  • Nikotinet ger ett stresspåslag med ökat blodtryck och puls, vilket gör att hjärtat och kärlsystemet utsätts för extra påfrestning.
  • Hjärtkärlsjukdom ledde oftare till död bland snusarna än icke snusare.
  • Även dödligheten i cancersjukdomar var något förhöjd bland snusarna.
  • Snusare löper 28 procent högre risk än icke-snusare att dö oavsett orsak.

Länk till avhandlingen: Swedish snus use is associated with mortality : a pooled analysis of eight prospective studies (diva-portal.org)


Tillbaka till toppen