Thomas Öberg, verksamhetsutvecklare Kramfors kommun, Malin Pettersson, enhetschef Hälsocentralen Höga Kusten, Helena Rödén, verksamhetschef för hälsocentralerna Närsjukvårdsområde Väster och Anna Böhlenius, Kramfors kommuns samordnare för God och Nära vård.
Thomas Öberg, verksamhetsutvecklare Kramfors kommun, Malin Pettersson, enhetschef Hälsocentralen Höga Kusten, Helena Rödén, verksamhetschef för hälsocentralerna Närsjukvårdsområde Väster och Anna Böhlenius, Kramfors kommuns samordnare för God och Nära vård.

Medborgardialoger om God och nära vård i Docksta, Nordingrå och Ullånger

2022-04-29 14:42

Den svenska vården och omsorgen är inne i ett systemskifte där vi går från behandlande till förebyggande och där den enskilde individen i högre grad blir medstämmande i sin vård. Kramfors kommun och Region Västernorrland bjuder nu in till ett antal medborgardialoger om God och nära vård.

- Arbetet med omställningen har precis börjat, ändå har vi flera intressanta gemensamma projekt på gång. Detta vill vi berätta om, säger Helena Rödén, som är verksamhetschef för hälsocentralerna i Ådalen.

Hon får medhåll av Anna Böhlenius, Kramfors kommuns samordnare för God och Nära vård.
- Under medborgardialogerna hoppas vi också kunna fånga upp bra idéer och förslag som vi tar med oss i det fortsatta arbetet.


Medborgardialogerna är redan igång
Den första medborgardialogen i Kramfors kommun har redan ägt rum då PRO-föreningen i Docksta bjöds in till en träff i församlingshemmet den 21 april. Information om vad som är God och nära vård och vad systemskiftet innebär varvades med samtal och besvarande av frågor.

Nordingrådagen
Nästa möjlighet för allmänheten att ta del av budskapet är under Nordingrådagen den 7 maj.
- Vi kommer att finnas vid Kusthallen mellan klockan 10 och 14 och hälsar alla som vill veta mer och dela med sig av sina tankar framtidens vård och omsorg varmt välkomna, säger Malin Pettersson, enhetschef Hälsocentralen Höga Kusten.

Centrumhuset, Ullånger
Den 11 maj klockan 19 är det dags för en medborgardialog för boende i Ullånger, Nordingrå och Docksta på Centrum i Ullånger. Deltagarna kommer både att få information om God och nära vård, men även själva arbeta med att ta fram idéer och reflektioner.

- Deltagartaket är satt till 26 personer, så den som är intresserad bör anmäla sig så fort som möjligt. Om intresset är stort ska vi se över möjligheten att anordna ännu ett seminarium, säger Anna Böhlenius.

Anmälan till medborgardialog om God och nära vård i Ullånger 11 maj 

Dialogerna och arbetet fortsätter in på hösten
På sensommaren finns ytterligare en medborgardialog inritad, denna gång gästas Ullångersdagen den 27 augusti.

De idéer och förslag som kommit fram under medborgardialogerna bearbetas under hösten av en särskild arbetsgrupp där även medborgare medverkar.

- Det känns väldigt inspirerande att involvera invånarna i arbetet. Det kommer att addera ett mervärde som vi inte kan nå fram till på egen hand, avslutar Thomas Öberg, verksamhetsutvecklare Kramfors kommun.


FAKTA/God och nära vård i korthet

  • Syftet med omställningen är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet.
  • Målet är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen.
  • Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.
  • God och nära vård innebär att den vård du ofta behöver ska finnas nära dig och utgå ifrån dina behov. Nära kan betyda geografiskt nära, men det kan till exempel också handla om kontakt med vården med hjälp av digitala tjänster.
  • I Västernorrland pågår omställningen redan nu och alla sju kommuner samt Region Västernorrland jobbar tillsammans.

Anmälan till medborgardialog om God och nära vård i Ullånger 11 maj

God och nära vård i Västernorrland


Tillbaka till toppen