Anna Melkerhed, kontaktsjuksköterska stående i förråd med foldern Min vårdplan cancer

Min vårdplan cancer underlättar för patienten

2022-11-17 14:34

Kontaktsjuksköterskan Anna Melkerhed jobbar med en av de nya digitala vårdplanerna i programmet Stöd och behandling som finns på webbplatsen 1177.se. Vårdplanen heter ”Min vårdplan cancer” och underlättar för bröstcancerpatienter under deras behandling.

Det är ett nytt sätt att kommunicera med vården för de patienter som vill ha digital kontakt istället för telefonkontakt och fysiska möten.

Möjligheten till digital vårdplan har nu funnits i Region Västernorrland i cirka ett år och kontaktsjuksköterskan Anna Melkerhed har varit med sedan starten.

-  Det är ett bra sätt för våra patienter att få ta del av sin personliga vårdplan när det passar dem, och i den takt de själv vill, säger Anna Melkerhed.

Anna och hennes kollega Malin Långh möter patienter som efter mammografiundersökningen har fått ett cancerbesked. Kontaktsjuksköterskan kan då starta en personlig digital vårdplan till varje patient.

- Det underlättar verkligen för patienten och blir smidigare även för oss kontaktsjuksköterskor. Vi får till och med färre telefonsamtal vissa dagar numera, säger Anna.

Snabb respons till patienten

Många tycker att meddelandefunktionen är bra. Där kan patienten ställa frågor, skicka sin hälsoskattning och få snabb respons och tips om behandling.

-  Ibland kanske det nästan blir för mycket information men de slipper att köa och få återuppringningstid via teleQ vilket är en bra service, säger Anna Melkerhed.

Framtiden digitalt

Anna tror att tjänsten kommer att utvecklas mer och mer successivt. Fortfarande krävs ju bank-id för att logga in så det varierar ju om patienter har det eller ej.

-  Jag tror att fler och fler kommer att bli digitala när det gäller vårdkontakter om vi utvecklar bra tjänster inom regionen. Sen kommer alltid några att hellre vilja ha telefonkontakt, men det är helt ok också förstås, avslutar Anna.


Tillbaka till toppen