Minnesdag för barn som förlorat en nära anhörig

2022-05-13 09:53

Söndag 29 maj arrangerar vi Den stora minnesdagen. Då får barn och ungdomar som förlorat en närstående en chans att träffa andra i samma situation. Det finns också möjlighet att pyssla, fika och leka tillsammans.

Barn som har förlorat en närstående behöver och har också rätt till information, råd och stöd enligt HSL (Hälso och Sjukvårdslagen). Som ett led i att synliggöra barns sorg och ge dem och efterlevande förälder en chans att träffa andra i samma situation anordnar barnombuden på onkologkliniken tillsammans med personal från Mellannorrlands Hospice och Palliativ Medicin söndag 29 maj en minnesdag för barn och ungdomar som förlorat en viktig närstående.

Minnas tillsammans

Målet med dagen är att skapa ett forum för barnen och kvarvarande förälder för att träffa och utbyta erfarenheter med andra.

- Det är en chans att få träffa andra familjer i samma situation och personal som är van att möta människor i sorg, säger Catharina Herbst, onkologisjuksköterska vid Sundsvalls sjukhus.

Dagen är tänkt som en glädjerik träff där man får minnas tillsammans och göra lite olika aktiviteter.

- Det är vanligt att dessa barn känner sig ensamma för de har svårt att hitta andra som har varit med om samma sak. Dagen ger tillfälle att hitta glädje och skratt i fina minnen och nya möten, säger Catharina Herbst. 

Bjud in

Känner du ett barn eller en ungdom som förlorat en viktig närstående? Tipsa gärna om att anmäla sig till Den stora minnesdagen!

Vad: Umgås, pyssla, fika och lek tillsammans.

När: Söndag 29 maj, 13-15

Var: Mellannorrlands Hospice, Växthusstigen 7, Sundsvall

Hur: Anmälan senast 19 maj till eva.zetterqvist@hospice.se eller catharina.herbst@rvn.se

Kontakt: Vid frågor ring 070-241 83 11

Inbjudan Minnesdagen.pdf


Tillbaka till toppen