Ett äldre par sitter bredvid varandra.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som är 80 år eller äldre samt boende på SÄBO en påfyllnadsdos mot covid-19 i vår.

Minskad spridning av luftvägsvirus

2023-02-01 15:17

Antalet bekräftade fall av covid-19, säsongsinfluensa och RS-virus har minskat kraftigt sedan den omfattande smittspridningen i december.

Vecka 4 registrerades 32 fall av covid-19, 31 fall av influensa och 34 fall av RS-virus. Den 31 januari var det sex personer som vårdades med covid-19 i smittsam fas på länets sjukhus. Toppen på smittvågen nåddes i Västernorrland den 11 december då 43 personer med covid-19 fick vård på sjukhus.

- Vi följer samma trend som övriga Sverige, men vi vet att det kan svänga snabbt och att smittspridningen kan ta fart igen. Därför är det fortsatt viktigt att alla som får symtom stannar hemma, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Äldre rekommenderas påfyllnadsdos

Alla som är 80 år eller äldre samt personer boende på SÄBO (särskilt boende för äldre) rekommenderas en påfyllnadsdos mot covid-19 under våren. Personer som är 65 år eller äldre, personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt personer över 18 år som tillhör en riskgrupp erbjuds också en påfyllnadsdos under våren. Från och med den 1 mars kommer det att vara möjligt att ta vårens påfyllnadsdos.

- Det är framför allt äldre som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. De behöver ta alla påfyllnadsdoser av vaccinet som de rekommenderas för att bibehålla skyddet mot covid-19, säger Hans Boman.


Tillbaka till toppen