Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Minskade kostnader för inhyrd personal

2018-05-09 11:14

Region Västernorrland har minskat kostnaderna för inhyrd personal med 6 miljoner, 6 procent, under första kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017, det visar SKL:s sammanställning som presenteras idag den 9 maj.

Trots att Region Västernorrland är en av nio landsting/regioner som uppvisar positiva resultat för första kvartalet, ligger regionen fortfarande högst i landet när det gäller hyrkostnadernas andel av den egna personalkostnaden. Förutom Region Västernorrland visade Blekinge, Gotland, Halland, Jämtland, Kronoberg, Skåne, Västerbotten och Örebro förbättrat resultat.

-  Minskning av inhyrd personal är en central åtgärd inom specialistvården och primärvården. Det handlar om såväl kvalitet och arbetsmiljö, som ekonomi. Jag vill tro att det vi nu ser är ett trendbrott. Det är glädjande, men det krävs ett intensivt och långsiktigt arbete för att vi ska nå vårt mål att bli oberoende av hyrpersonal, säger Hans Wiklund, regiondirektör. 

Framgångskonceptet

Genom ökad samverkan, teamarbete och lyckade rekryteringar har hälsocentralerna nått en förändring. Inom specialistvården pågår flera konkreta arbeten exempelvis för högre grundbemanning, så att personal kan vara lediga tre helger av fem, kompetenstrappa och prioriterad löneökning för sjuksköterskor för att minska kostnaderna för köp av hyrpersonal.  

- Vi arbetar hårt för att ständigt förbättra vår arbetsmiljö så att våra medarbetare vill stanna hos oss, och att nya vill komma, säger Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör, Region Västernorrland. 

Möjligheterna att få betald vidareutbildning har också förbättrats inom regionen och regionen hade fler specialistsköterskor anställda vid slutet av 2017 än i början av året. Regler för avrop av inhyrd personal har skärpts inom regionen. 

Samarbete är en framgångsfaktor

Ett tätt samarbete mellan primärvården och specialistvård är en viktig del i arbetet för att minska hyrkostnaderna. Bland annat har primärvårdsdirektör Anna-Lena Lundberg och Nina Fållbäck Svensson täta uppföljningsmöten för att stämma av statusen i de samarbetsprojekt som pågår.

- Vårt samarbete är viktigt. Istället för att konkurrera om löner, personal och patientansvar så tar vi ett gemensamt ansvar, säger Nina Fållbäck Svensson, sjukhusdirektör, Region Västernorrland.

Oberoende senast 1 januari 2019

Under drygt ett år har landsting och regioner tillsammans arbetat med att minska beroendet av inhyrd personal, för bättre kontinuitet och säkerhet för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen. Målet är att nå ett oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.