Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
operationsklädd kvinna gör tummen upp

Minskade kostnader för inhyrd vårdpersonal

2020-10-02 10:19

Region Västernorrland var en av de 11 regioner som minskade sina kostnader för inhyrd vårdpersonal under första halvåret 2020. Kostnaderna för inhyrda läkare minskade mest.

Totalt minskade kostnaderna för inhyrd personal i Västernorrland med drygt 15 procent under första halvåret 2020, jämfört med samma period 2019. Det motsvarar närmare 36 miljoner kronor i minskade kostnader. Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor minskade totalt med 17,1 respektive 7,6 procent.

- Det är sannolikt en kombination av långsiktigt arbete, då förbättringen startade före utbrottet av pandemin och trenden fortsätter i höst, och en viss corona-effekt, säger Lena Carlsson, sjukhusdirektör, Region Västernorrland.

Covid-19-pandemin har påverkat utfallet av inhyrd personal i hela landet bland annat på grund av att planerad vård blivit uppskjuten.

Även om kostnaden för hyrpersonal har minskat från närmare 14 till 11 procent i förhållande till egen personal så ligger Region Västernorrland fortfarande i topp av landets alla 21 regioner när det gäller kostnaderna för inhyrdpersonal.

- Vi behöver kraftfullt fortsätta att arbeta mot ett större oberoende av hyrpersonal. Det är en mycket viktig del i vårt arbete för hållbar bemanning och för vårt uppdrag att sänka våra kostnader, handlingsplanen för kostnadsreducering som nu läggs fram till politiken, säger Lena Carlsson.

Några av de länsverksamheter vilka enligt Lena Carlsson har gjort ett stort jobb under perioden är länsverksamhet medicin, ortopedi samt lung/infektion/hud.

Länsverksamhet medicin

Länsverksamhet medicin minskade sina kostnader med 25 procent vilket motsvarar totalt cirka 9, 1 miljoner kronor. Kostnaden för hyrläkare minskade med 9,2 miljoner kronor medan kostnaderna för hyrsjuksköterskor ökade med drygt 100 000 kronor inom den här länsverksamheten.

- Det är ett långsiktigt och hängivet arbete för hållbar bemanning på alla tre sjukhusorterna som vi nu ser resultatet av genom ett minskat stafettbehov, säger Maria Strandberg, länsverksamhetschef medicin.

Så har medicinverksamheten arbetat för att sänka sina hyrkostnader:

  • Rekrytering av nya ST- och specialistläkare har främst skett via AT-läkare som arbetar i regionen.
  • Tack vare att läkarutbildningen finns i länet, så är allt fler AT-läkare redan etablerade i länet och väljer sedan att arbeta kvar på våra sjukhus efter legitimering. Efter AT-utbildningen väntar fem år av aktiv klinisk specialisttjänstgöring (ST) innan specialistkompetens uppnås.
  • Under 12 månader har länsverksamhet medicin 10 läkare som blivit eller kommer att bli specialister. 

Initiativ för gemensam upphandling

Sveriges regioner planerar nu för en gemensam upphandling av inhyrd personal för att tillsammans kunna få en bättre kontroll över kvalitet och kostnader.

Första halvåret 2020 var kostnaderna för inhyrd vårdpersonal 3,2 procent av de totala personalkostnaderna på nationell nivå. Regionernas målsättning är att högst 2 procent av de totala personalkostnaderna ska gå till inhyrd personal.

Utöver att minska beroendet av inhyrd personal genomför regionerna också satsningar för att säkerställa kvaliteten i de fall personal ändå behöver hyras in, då det alltid kommer att finnas ett visst behov av inhyrd personal för att hantera tillfälliga toppar i vården.

 

Fakta: Minskade hyrpersonalkostnader i Västernorrland:

Specialistvården: Minskade hyrkostnader med totalt 17,8 procent. 21,8 procent för läkare och 11,3 procent för sjuksköterskor.

Primärvården: Minskade hyrkostnader med totalt 16,7 procent. 14,7 procent för läkare och 46,9 procent för sjuksköterskor.

Psykiatrin: Minskade sina hyrkostnader med totalt 22,9 procent. Man minskade sina kostnader för läkare med 24,5 procent medan kostnaderna för sjuksköterskor ökade med 416, 2 procent.

Mer information om hyrpersonalkostnaderna