Porträttbild av Kristina Nilsson från Socialdemokraterna

Möt våra politiker - Kristina Nilsson

2023-03-16 12:00

I Region Västernorrland finns det cirka 100 förtroendevalda politiker på olika nivåer. De allra flesta av dessa är fritidspolitiker, vars engagemang är politikens och demokratins grund. Här får du träffa sju av länets invånare som engagerat sig och har förtroendeuppdrag för de olika partierna.

Kristina Nilsson – Socialdemokraterna

Ålder: 57
Familj: Gift med Peter, vuxna barn.
Bor: Örnsköldsvik
Intresse: Förutom politik, friluftsliv och hundar. Att laga mat.
Yrke: Sjuksköterska.
Antal år som regionpolitiker: 0, det här är mitt första politiska uppdrag i regionen.

Varför blev du politiskt engagerad?

- Efter några år av fackligt engagemang kände jag att jag ville påverka där besluten fattas och helst innan de fattades. Jag ville göra något för att förbättra arbetsmarknaden för kvinnor.

Vilken är din politiska förebild och varför?

- Elvy Söderström, för hennes brinnande engagemang, uthållighet och ledarskap. 

Vad är din hjärtefråga den kommande mandatperioden?

- Att personalen inom hälsovård- och sjukvården får bättre möjligheter att göra ett bra jobb, och att de äldre/multisjuka får bästa tänkbara vård.

Hur ska du jobba med just den frågan?

- Genom att lära mig hur styrning och ledning av regionen fungerar och påverka i den riktning jag anser vara nödvändig.

Vad krävs för att vara en bra politiker?

- Uthållighet, ärlighet, mod och långsiktighet. Förmåga att samarbeta och kompromissa. 

Vad är det bästa/sämsta med att vara fritidspolitiker?

- Bäst: Att kunna vara med och påverka på riktigt. Sämst: När folk inte skiljer på sak och person, hat och kränkningar.

Hur kan du bidra till att fler ska vilja ta på sig politiska uppdrag?

- Genom att bidra till ett gott debattklimat och tala väl om politiken och dess möjligheter. 

Hur ska du se till att Region Västernorrland når sin vision ”Liv, hälsa och hållbar utveckling”?

- Genom samverkan med alla i samhället som vill samma sak. Genom att lyssna på så många som möjligt och försöka hitta den bästa vägen framåt, ett steg i taget.

Här kan du läsa mer om några av våra politiker: Region Västernorrland - Möt några av våra politiker (rvn.se)


Tillbaka till toppen