Porträttbild av Mona Hammarstedt från Kristdemokraterna

Möt våra politiker - Mona Hammarstedt

2023-03-23 12:00

I Region Västernorrland finns det cirka 100 förtroendevalda politiker på olika nivåer. De allra flesta av dessa är fritidspolitiker, vars engagemang är politikens och demokratins grund. Här får du träffa sju av länets invånare som engagerat sig och har förtroendeuppdrag för de olika partierna.

Mona Hammarstedt - Kristdemokraterna

Ålder: 73 år
Familj: Man och två vuxna söner med familjer
Bor: Fränsta i Ånge kommun
Intresse: Skidor på vintern, cykling och simning under sommaren
Yrke: Tandsköterska, har även jobbat med ekonomi i eget företag
Antal år som regionpolitiker: 12 år

Varför blev du politiskt engagerad? 

- Samhällsintresserad, jag ville vara med och påverka samhällsutvecklingen. Gick med i partiet för omkring 15 år sedan.

Vilken är din politiska förebild och varför? 

- Alf Svensson för hans sunda värderingar.

Vad är din hjärtefråga den kommande mandatperioden? 

- Utveckling av tand- och primärvård i länet. Särskilt folktandvården som tidigare var väldigt bra, har gått bakåt och blivit mycket sämre. Här behövs krafttag för att särskilt barn och unga tidigt ska lära sig om god tandhälsa för att förebygga sjukdomar senare i livet.

Hur ska du jobba med just den frågan?

- Genom att sprida kunskap om hur viktig god tandvård är i politiska debatter, skriva motioner och insändare. På så sätt kan jag försöka inspirera regionens beslutsfattare att genomföra de förändringar som behövs.

Vad krävs för att vara en bra politiker? 

- Vara intresserad och påläst.

Vad är det bästa/sämsta med att vara fritidspolitiker? 

- Det bästa är att vara delaktig och kunna påverka. Det sämsta måste vara att så få förbättrade resultat kommer till stånd.

Hur kan du bidra till att fler ska vilja ta på sig politiska uppdrag? 

- Att försöka vara en förebild.

Hur ska du se till att Region Västernorrland når sin vision ”Liv, hälsa och hållbar utveckling”?   

- Att fortsätta arbeta efter mina värderingar och visioner. Det betyder att regionen behöver arbeta mer förebyggande på alla fronter. Annars kommer det inte att fungera i framtiden. Därför behöver vi även hitta fler sätt att samarbeta mellan privata aktörer, region och kommuner för att hjälpa varandra att ge invånarna i Västernorrland den bästa vården. Här är utvecklingen mot god och nära vård särskilt viktig.

Här kan du läsa mer om några av våra politiker: Region Västernorrland - Möt några av våra politiker (rvn.se)


Tillbaka till toppen