Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Mycket goda resultat i miljö- och energiarbetet

2020-07-06 05:30

Region Västernorrland är den region i Sverige som minskat sin energianvändning mest sedan 2000 och har lägst elanvändning per bruksarea av alla regioner 2019. Det är ett av flera områden där vi nått mycket goda resultat.

- Att arbeta målmedvetet med miljö- och energifrågor ger resultat. Det är viktigt med långsiktighet och att vi var och en ser vårt bidrag för en hållbar utveckling, säger Sofia Mackin hållbarhetschef Region Västernorrland.  

Vi har även:

  • Minskat antalet kemiska produkter med 32 procent
  • Ökat andelen inköp av rättvisemärkta produkter till 11 procent
  • Certifierat hela organisationen enligt en miljöledningsstandard, ISO 14 001
  • Minskat utskrivning av antibiotikarecept med Fluorokinoloner med 14 procent
  • Förändrat vårt sätt att resa, 9 av 10 väljer nu tåget framför flyget till Stockholm

Detta är några av alla resultat som uppnåtts och mer finns att läsa i Miljö- och energiredovisningen.

En god bit på vägen men inte framme

Årets miljö- och energiredovisning är en sammanfattning av mål och resultat från miljö- och energiplanen 2015 – 2019. Den visar att vi nått flera av våra mål och att vi är en god bit på väg inom andra områden samtidigt som vi inom några delar är längre ifrån önskade resultat.

Miljö- och energifrågor handlar inte bara om vår yttre miljö, utan många av frågorna ger också utfall på den sociala och ekonomiska hållbarheten. Genom att reducera antal kemiska produkter och fasa ut farliga kemiska ämnen, minskar exponeringen av kemikalier för både människor och miljö - samtidigt som vi sparar pengar.

Vi har kommit en bit på väg men fortsatta utmaningar finns. Vi ska fortsätta arbetet med att vidareutveckla de goda initiativ, resultat och trender vi ser inom vår organisation, samtidigt som vi ska identifiera nya områden. Vi är en del i utvecklingen till ett hållbart samhälle.