Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Namnbyte till Regionbibliotek Västernorrland

2018-12-19 15:09

Nu byter Länsbibliotek Västernorrland namn till Regionbibliotek Västernorrland. Detta till följd av att landstinget bytte namn till Region Västernorrland den 1 februari 2018.

– Bakgrunden till namnbytet är att vi 2017 tog över det regionala utvecklingsansvaret och bildade en region. Nu fullföljer vi namnbytet med vår regionala biblioteksverksamhet också. Från och med 1 januari 2019 heter vi Regionbibliotek Västernorrland, säger regionbibliotekarie Per-Erik Wik.

Trycksaker och annat material

Våra e-postsignaturer, webbsidor, Facebookkonto och annat anpassas med vårt nya namn så det syns att avsändaren är Regionbibliotek Västernorrland. För att uppnå en kostnadseffektiv förflyttning så kommer gammalt material att fasas ut. Det innebär att du fortfarande kan se foldrar eller annat kommunikationsmaterial med namnet Länsbibliotek Västernorrland under en period efter namnbytet.

Om Regionbibliotek Västernorrland

Regionbibliotek Västernorrland är en del av kulturenheten vid Regional utveckling, Region Västernorrland. Regionbibliotekets primära uppgift är att vara ett stöd för de kommunala folkbibliotekens verksamhetsutveckling. Omvärldsbevakning, fortbildning, nätverksbyggande, rådgivning och projektstöd är viktiga samverkansområden. Genom samverkan med folkbiblioteken bidrar regionbiblioteket till att säkerställa att invånare har tillgång till biblioteksverksamhet, oavsett i vilken kommun de bor.

Regionbiblioteket är ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling och en del av kultursamverkansmodellen. Det finansieras av Region Västernorrland samt via statliga anslag. Regionbiblioteket ansvarar för litteraturen som konstform.