Malin Pettersson på skärmen i videomöte med Mona Nordmar
Mona Nordmar, projektledare för breddinförandet av SIP på distans i Västernorrland har videomöte med Malin Pettersson som är fast vårdkontakt i Kramfors, där kommunen och regionen redan arbetar med SIP på distans tillsammans.

”När patienter är i sin hemmaroll blir planeringsmötet deras eget”

2022-12-07 09:48

När en patient behöver vård och stöd från flera olika aktörer ska det göras en samordnad, individuell planering (SIP). I Kramfors kommun sker planeringsmötena hemma hos patienten genom videosamtal. Nu ska arbetsmodellen införas i hela länet.

- Det var överraskande vilka stora vinster det gav, i första hand för patienten. Framgången beror på att vi har skapat så god samverkan mellan primärvården och kommunen, säger Malin Pettersson som är fast vårdkontakt i utskrivningsprocessen och enhetschef för hälsocentralen Höga Kusten.

Hon började arbeta med SIP på distans under ett pilotprojekt som påbörjades redan 2018.

- När patienten känner sig trygg i hemmet blir mötet patientens eget. När det sker på sjukhuset kan många känna sig utlämnade till vårdgivarna, säger hon.

Har med sig tekniken hem till patienten

SIP utförs idag oftast på sjukhus. I Kramfors däremot äger numera nästan alla planeringsmöten rum i patientens bostad med hjälp av videomötesteknik.

En distriktssköterska eller annan legitimerad medarbetare från den kommunala hemsjukvården åker hem till patienten med den digitala teknik som krävs för ett videomöte som motsvarar patientsekretessen.

- Sedan är det vi tre som deltar i planeringsmötet, plus exempelvis biståndshandläggare, arbetsterapeut, fysioterapeut, hemtjänst eller socialtjänst, säger Malin Pettersson.

På gång efter pandemin

Nu har pilotprojektet övergått till breddinförande av det utvecklade arbetssättet i hela länet. Alla kommuner har fått tillgång till plattform för skydd av sekretesskänsliga uppgifter och teknik. I vissa kommuner har personalen hunnit få utbildning som ska göra dem redo för arbetssättet. Sollefteå har kommit längst i breddinförandet.

- Pandemin gjorde att breddinförandet stannade upp, men nu är vi på god väg. De som använder konceptet ser också fler vinster som det kan föra med sig, säger Mona Nordmar, strategisk verksamhetsutvecklare vid Vårdval i Region Västernorrland.

Flera positiva effekter

En fördel som Mona Nordmar lyfter fram är att anhöriga till patienten kan delta i distansmötet, oavsett var de befinner sig. Den som bjuds in får identifiera sig med bank ID för att garantera patientsekretessen.

- För patienten är det tryggt att få ett ansikte på den som planerar komma på hembesök, exempelvis kommunens fysioterapeut, säger Malin Pettersson.

Omställning till nära vård

Att införa SIP på distans i hela Västernorrland är en del av det länsövergripande programmet för god och nära vård. Grundbulten i omställningsarbetet är ökad samverkan mellan Region Västernorrland och länets sju kommuner.

Tillsammans ska vårdgivarna flytta vården närmare patienten och utföra den ur patientens perspektiv – så att denne har möjlighet att vara delaktig i sin egen vård. Ett viktigt verktyg för att lyckas är utveckling av den digitala tekniken i vården.


Tillbaka till toppen