Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Näringslivsparlamentet ger inspel till utvecklingsfrågor

2019-05-14 09:52

Den 8 maj fick företagare i Västernorrland för andra året i rad möjlighet att sitta på politikernas stolar i Region Västernorrlands fullmäktigesal. Där gav de sin syn på flera av de viktigaste utvecklingsfrågorna för länets näringsliv.

Näringslivsparlamentet är ett unikt koncept där näringsliv, politik och tjänstemän möts för en nära dialog kring prioriterade utvecklingsfrågor. Handelskammaren Mittsverige och Region Västernorrland står gemensamt bakom arrangemanget.

– Tillsammans med Handelskammaren Mitt vill vi med Näringslivsparlamentet skapa ett forum för företag i regionen att vara med och diskutera viktiga tillväxtfrågor. Årets parlament gav oss värdefulla inspel till vårt regionala tillväxtarbete, säger Märta Molin, regional utvecklingsdirektör Region Västernorrland.

Innan själva Näringslivsparlamentet inleddes fick alla deltagare ta del av arbetet med Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS). Näringslivsparlamentet handlade sedan om fyra områden; hållbarhet, digitalisering, infrastruktur och kompetensförsörjning.

Hållbarhet och digitalisering är nyckelfrågor

Inom varje fokusområde genomfördes omröstningar kring regionala utvecklingsfrågor. En stark majoritet anser att hållbarhetsarbete är viktigt för företagets fortsatta tillväxt. Näringslivsparlamentet var också överens kring behovet av kunskapsutbyte inom digitala arbetssätt och affärsmodeller. Bakgrunden är att de flesta företagarna som deltog anser att digitaliseringen har förändrat näringslivets konkurrensförutsättningar.

– Det har varit bra och konstruktiva diskussioner inom alla fyra områden och det kom också fram ett par punkter inom varje område som vi tillsammans behöver jobba vidare med. Nu är det viktigt att vi tar tag i de frågorna och kontinuerligt återkopplar till deltagarna kring de inspel de gjorde under dagen säger Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige.

Utbildningar inom bristyrken

En annan fråga som är prioriterad är tillgång till medarbetare inom bristyrken. Trots att de flesta företagen har strategier för rekrytering och kompetensförsörjning räcker inte insatserna. Många företag anser enligt omröstningen att de skulle kunna engagera sig mer i yrkeshögskolans utbildningar.

– Efter årets näringslivsparlament är jag tacksam för alla företagare som kunde dela med sig av sin tid och av sina kloka tankar kring framtidens Västernorrland. Det var en riktigt rolig och givande dag som gett mig mycket energi att fortsätta arbeta för hela regionens utveckling, säger Sara Nylund (S), regionråd Region Västernorrland.

Ett urplock av intressant statistik

88 procent säger att:
Mitt företag skulle kunna engagera sig i yrkeshögskolans utbildningar i större omfattning än idag.

91 procent säger att:
Min bransch är under förändringstryck och konkurrensförutsättningarna påverkas av digitalisering.

97 procent säger att:
Mitt företag vill delta i kunskapsutbyte kring digitala arbetsmetoder och affärsmodeller.

65 procent säger att:
Mitt företag har behov av stöd och utbildningsinsatser inom hållbarhetsarbete.

94 procent säger att:
Arbete med hållbarhet är viktigt för mitt företags framtida tillväxt.