Äldre par som håller i varandras händer och ser på varandra, mannen ligger i en sjukhussäng och en kvinna finns vid hans sida

Närståendes upplevelser av hälso- och sjukvården

2023-02-13 07:46

I en ny rapport konstaterar patientnämnden i Region Västernorrland att närstående till patienter många gånger känner sig förbisedda av vårdgivarna.

- I de berättelser som kommit in till patientnämnden finns många exempel på hur närstående upplevt att deras perspektiv inte har kommit fram i kontakten med vårdgivarna och att de inte känt sig sedda eller hörda, säger Marléne Jonsson, förvaltningschef patientnämnden.

Närståendes synpunkter är värdefulla

Totalt fick patientnämnden in 556 ärenden från närstående under perioden första januari 2021 till sista juni 2022. De har nu analyserats och sammanställts i den färska rapporten.

- Patientnämnden har gjort en väldigt grundlig och viktig analys. Närståendes synpunkter är värdefulla för oss så att vi kan identifiera problem eller riskområden och därigenom förbättra och utveckla hälso- och sjukvården, säger Kjell Norman, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

En känsla av maktlöshet

Närstående beskriver också en känsla av maktlöshet när de försöker få gehör för det vårdbehov de menar att familjemedlemmen har. Att inte få information om hur lång tid det kan komma att dröja innan de får hjälp beskrivs också som frustrerande.

- Närstående till patienter med alla typer av problem och i olika livsskeden beskriver hur de upplevt maktlöshet och frustration i kontakt med – eller i bristen på kontakt med – sjukvården, berättar Marléne Jonsson.

Finns förbättringsförslag

I förbättringsförslag från närstående till patientnämnden kretsar de flesta kring samma tema: ta oss på allvar; inkludera oss i vården; informera oss om planering och väntetider; förklara för oss vad vi kan göra och förvänta oss. Bland det som efterfrågas är anhörigstöd och stödsamtal vanligt.

- Mycket av det som kritiseras i vår rapport går att förebygga med kommunikation och delaktighet, bättre information samt att i större utsträckning ta med närståendes syn på patientens behov i bedömningar och inför beslut, avslutar Marléne Jonsson.

Länk till rapporten: (Microsoft Word - Närståendeperspektivet - sista versionen) (rvn.se)

 


Tillbaka till toppen