Hand som håller i liten EU-flagga

Nästan 50 miljoner i EU-medel till regional utveckling i Västernorrlands och Jämtlands län

2022-12-09 16:01

Den 9 december genomfördes det första Strukturfondspartnerskapsmötet för programområde Mellersta Norrland i den nya programperioden 2021–2027. Strukturfondspartnerskapet, som omfattar Västernorrland och Jämtland, prioriterade närmare 50 miljoner kronor för utvecklingsinsatser i Jämtlands och Västernorrlands län.

- Det är roligt att den nya programperioden nu kommit igång efter över två års programmeringsarbete på regional och nationell nivå. Det är också positivt att det även i den här perioden finns goda möjligheter att söka medel om utvecklingsinsatser för hållbar regional utveckling i Mellersta Norrland. Extra glädjande är att vi också, i Europeiska socialfonden (ESF+) nu kan komplettera insatser som särskilt riktas till individen med projekt som bidrar till att stärka strukturella insatser hos de aktörer som stödjer invånare som behöver arbetsmarknadsåtgärder eller kompetensutveckling, säger Sara Nylund (S), ordförande Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland.

Målet är hållbar utveckling och sysselsättning

Strukturfonds­partnerskapet i Mellersta Norrland har den lagstyrda uppgiften att prioritera vilka projekt som ska beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). Projekten kan vara mycket olika men målet är detsamma; hållbar utveckling och sysselsättning i Jämtlands och Västernorrlands län. Prioriteringen är bindande för de beslut som nu expedieras av förvaltande myndigheterna Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet.

- Idag har strukturfondspartnerskapet prioriterat en rad insatser som kommer att ha betydelse för utvecklingen i våra län. Redan nu finns fler utlysningar tillgängliga och tillsammans behöver båda länens aktörer nu mobilisera de projektinitiativ som kan söka medfinansiering ur EU-fonderna för att bidra till medborgarnas och länens utveckling. Vi ser fram emot att, tillsammans med förvaltande myndigheter, stötta organisationer som vill driva utvecklingsprojekt i linje med ERUF-programmet och handlingsplanen för ESF+ för vårt programområde, Mellersta Norrland, säger Elise Rydér Wiken (M), vice ordförande Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland.

Prioriteringar ESF+ och ERUF

ESF+ (Europeiska socialfonden)

 • Växtkraft Krokom, Krokoms kommun, 5 503 028 kr
 • Husku, Bergs kommun, 4 189 631 kr
 • Ångemodellen Unga, Ånge kommun, 8 017 936 kr
 • Unga till arbete, Strömsunds kommun, 4 764 003 kr
 • Inkluderande arbetsplatser, Strömsunds kommun, 527 088 kr
 • Advanced trainee program, Mittuniversitetet, 368 634 kr
 • Modell för samverkan, Härnösands kommun, 1 137 522 kr
 • Kapacitet för vård i glesbygd, Kommunförbundet Västernorrland,      191 715 kr
 • Kompetenskompass, Handelskammaren Mitt, 12 226 756 kr

Totalt: 36 926 313 kr

ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden)

 • SusChemCell, Mittuniversitetet, 3 833 438 kr
 • Material och processcentrum, Mittuniversitetet, 308 000 kr
 • Hållbar tillväxt S3, Lofsdalen turismnäring EK FÖR, 3 053 580 kr
 • Art of innovation, Innovation Övik AB, 1 837 770 kr
 • Välkommen åter, JHT EK FÖR, 2 408 442 kr
 • Utvecklingsarena livsmedel, Hushållningssällskapet Västernorrland, 400 000 kr
 • Förutsättningar international house, Sundsvalls kommun                343 933 kr
 • Mångbruk i Västernorrland och Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland, 233 148 kr

Totalt: 12 418 311 kr


Tillbaka till toppen