Provrör i rader med olika färg på locken

Nobeldagen – en dag vigd åt forskning

2021-12-10 16:11

Region Västernorrland anordnar varje år i samband med Nobelpriset en dag för att uppmärksamma de medarbetare som får årsanslag eller doktorandanslag. Totalt utdelas 3,3 miljoner till forskningsprojekt under nästa år

- Att vi kan erbjuda en attraktiv miljö för forskning kan vara viktigt för att få nya läkare att vilja söka sig till regionen, berättar Jeanette Sundberg samordnare på enheten för forskning och utveckling och en av de som står bakom arrangemanget.

Ska stimulera och utveckla medarbetarna

Medlen är avsedda att stimulera forskning och utveckling hos medarbetarna och ger den som är fast anställd möjlighet till projektarbete i ordinarie tjänst eller med delvis tjänstledighet. Det är ett dessutom ett lagstadgat krav att alla regioner ska bedriva forskningsverksamhet.

- Forskning är jätteviktigt för att driva sjukvården framåt, det är ju delvis genom den vi hittar nya och bättre vårdmetoder, behandlingar och arbetssätt, säger Jeanette Sundberg.

Tuff konkurrens om anslagen

16 medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Västernorrland får varsitt ettårigt anslag för sina forskningsprojekt och ytterligare tolv forskare tilldelas doktorandanslag, som utgör 20 procent av den ordinarie arbetstiden i max 8 år.

- Det är tuff konkurrens och i huvudsak läkare som söker, men alla yrkesgrupper är välkomna. I år har vi bland annat både en fysioterapeut och sjuksköterska bland våra nya forskare vilket är glädjande, men vi önskar oss gärna ytterligare bredd, säger Jeanette Sundberg.

Presenterade flera forskningsprojekt

Under fredagen presenterade några av våra medarbetare sina forskningsprojekt. Bland annat berättade fysioterapeut Ylva Widgren på Sundsvalls sjukhus om sin forskning vars syfte är ta reda på om akupunktur kan lindra illamående vid cytostatikabehandling. AT-läkare Sara Karlsson i Örnsköldsvik vill öka kunskapen om tumörbiologi och beteende. Finns det skillnader mellan tumörer som sprider sig och de tumörer som aldrig gör det?

Forskning kring ätstörning

Magnus Sjögren, lektor i psykiatri, vid Umeå universitet och Länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering, RVN berättade om sin forskning kring ätstörningar, som är en grupp mycket komplexa sjukdomar med hög dödlighet, särskilt vid Anorexia Nervosa. Trots att ätstörning drabbar omkring 9 procent av befolkningen finns det väldigt lite forskning i ämnet.

- Det är därför angeläget att genom forskning och studier få mer evidensbaserad kunskap om hur vården bättre kan hjälpa och behandla dessa patienter. Vi hoppas kunna starta en studie på Dialektisk Beteende Terapi, där vi funnit intressanta resultat på en del ätstörningar och vill nu gå vidare med en studie på Anorexia Nervosa, berättade Magnus Sjögren under sin presentation. 

Dessa har beviljats doktorandanslag 2022:

Katarina Johansson, Ulrika Björeland, Marja Lisa Byhamre, Emma Björk, Niklas Rexelius, Hayder Kadhim, Frida Welander, Cecilia Kjellberg Olofsson, Sandra Ahlqvist, Antonio Moraitis, Lina Norrbin och Arvin Behzadi.

Du kan läsa mer om Arvin Behzadis projekt här: Region Västernorrland - Arvin Behzadis forskning bakom upptäckt om tidig diagnos av ALS (rvn.se)

Dessa har beviljats årsanslag 2022:

Kristina Notstam, Helene Lindfors, Sara Karlsson, Fredrik Noborn, Konstantina Vouzouneraki, Ulrika Rönningås, Ylva Widgren, Anton Sandström, Andrée Wennstig, Erik Faergemann, Elin Svensk, Birgitta Wiesinger, Anna-Karin Wennstig, Pontus Sjöholm, Gunnie Bäckström och Martin Jansson.

På grund av pandemin genomfördes Nobeldagen digitalt för andra året på rad. Mer om forskning i regionen hittar du här: Region Västernorrland - Forskning (rvn.se)


Tillbaka till toppen