Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Anders Silfver, specialistläkare på IVA i Sundsvall.
Anders Silfver, specialistläkare på IVA i Sundsvall.

Noggrann övervakning på IVA

2020-05-26 11:03

Coronapandemin har satt intensivvården under press. Aldrig tidigare har vi stått inför ett scenario där så många samtidigt behövt intensivvård under så pass långa perioder som är aktuella nu.

På en intensivvårdsavdelning vårdas patienter som behöver ha mer noggrann övervakning än vad som kan ges på en vanlig vårdavdelning. Team av specialutbildade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar där och miljön är högteknologisk. 

Långa vårdtider 

Vården är inriktad på att ersätta eller stödja viktiga organfunktioner. Det kan exempelvis vara funktionen i lungor, hjärta, cirkulation eller njurar som måste tas över av maskiner under en period. Vanligtvis brukar några dygn på IVA räcka för att vända en patients livshotande tillstånd. De patienter som drabbats hårdast av covid-19 har dock krävt betydligt längre vårdtider.

- Patienterna vi hittills har vårdat på IVA i Sundsvall har legat hos oss i mellan 1-3 veckor innan vi har sett en eventuell förbättring, med fortsatt understödjande behandling upp till en månad, vilket alltså är en mycket lång tid under den här krävande vården. Att få intensivvård är mycket ansträngande för patienten och vissa patienter kommer att behöva rehabilitering i flera månader för att återfå kroppsfunktionerna, säger Anders Silfver, specialistläkare på IVA i Sundsvall. 

Till gagn för patienten 

Då intensivvården är så ansträngande för patienterna är det ibland svåra avväganden som måste ske. Vilken möjlighet har behandlingen att rädda någon och vilken blir effekterna av vården?

- Så har man alltid resonerat inom alla vårdens specialiteter. Vår strävan är självklart att rädda patientens liv men det är inte alltid etiskt försvarbart att göra det till varje pris. Det måste också vägas in aspekter som livskvalitet och vad som är till gagn för patienten. Vårdens ansvar är att inte förlänga någons lidande eller få någon att gå igenom fruktansvärt ansträngande och ibland utsiktslösa behandlingar, avslutar Anders Silfver.