Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Sandra Altin och Maria Eliasson arbetar med en patient som ligger i en säng på kardiologen på sjukhuset i Sundsvall.
Sandra Altin och Maria Eliasson arbetar på kardiologen på sjukhuset i Sundsvall. Foto: Lotta Gadd

Nöjdare patienter i Västernorrland

2021-09-14 10:01

Region Västernorrlands patienter är mer nöjda med vården än vad genomsnittet av landets patienter är. Det visar Nationell patientenkät för 2021 som SKR, Sveriges kommuner och regioner, presenterar idag.

- Det känns verkligen jätteroligt och jag blir stolt. Det är ett kvitto på att mitt och alla mina kollegors arbete resulterar i att våra patienter får en bra vård, säger sjuksköterskan Sandra Altin som arbetar med hjärtpatienter på kardiologen på sjukhuset i Sundsvall.

Nationell Patientenkät är återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser. Frågorna gick den här gången till patienter inom specialiserad sluten och öppen sjukhusvård.

Frågor ställs inom de sju områdena helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. Svaren bidrar med en viss andel till ett totalt värde mellan 0 och 100.

Förbättring i samtliga områden

Totalt placerar sig Region Västernorrland klart i den övre delen i jämförelse med landets övriga regioner, vad gäller öppenvård på sjätteplats och på en sjundeplats gällande slutenvård bland de totalt 21 regionerna. Västernorrlands resultat är också bättre än genomsnittet i riket.

Siffrorna för Region Västernorrland 2021 jämfört med 2018 visar en tydlig förbättring i samtliga områden. Helhetsintryck har högst positiva värden. Där ger patienternas svar ett resultat på över 91.

Goda exempel

Avdelning 17 på sjukhuset i Sollefteå är en av avdelningarna som visat stor förbättring sedan 2018 där exempelvis helhetsintryck ökat från värdet 84,1 till 92,9. Maerit Rousu arbetar som undersköterska på avdelningen.

- Under tiden frågorna ställdes till patienterna var vi påverkade av pandemin. Det känns fint att patienterna upplevde sin vårdtid som positiv trots att vi var under hög arbetsbelastning. Jag tror att det beror på att vi har god sammanhållning i arbetsgruppen. Att vi har roligt tillsammans även när det är arbetsamt gör att samarbete blir lätt och vi kan ta hand om patienterna på bästa sätt, säger Maerit Rousu.

Medarbetare på avdelning 17 på sjukhuset i Sollefteå. Maerit Rousu, Kristina Nordlander, Michaela Baarman Lilliesköld, Karin Olsson, Alina Costin, Marianne Lindfors, Emmy Johansson, Bunga Boonsinchai och Ellinor Jonsson. Foto: Marika Kuronen

Kardiologen på sjukhuset i Sundsvall har förbättrat sig inom alla områden och har fina resultat.

Sandra Altin och Maria Eliasson arbetar på kardiologen på sjukhuset i Sundsvall. Foto: Lotta Gadd

- Jag tror att vår nya inskrivningsrutin har en del i resultatet. Alla patienter får direkt när de kommer ett enskilt samtal. Vi berättar vad som ska hända och en inledande undersökning kan göras. Om vi har hög belastning får patienten också reda på det direkt och förstår då varför väntan kan bli lång, det skapar trygghet, säger Sandra Altin, sjuksköterska. 

- Det är viktigt att alla patienter känner sig sedda och det är vi bra på att se till. Vi får ofta höra från de inneliggande att vi har fin stämning. Elever och nya medarbetare brukar berömma oss för kamratandan och att de får bra introduktion. Trygga medarbetare ger bra vård och vi får nöjda patienter, säger Maria Eliasson, specialistundersköterska.

Underlag för utveckling

Kurt Pettersson är hälso- och sjukvårdsdirektör och han ser resultatet också som en viktig källa till de ständiga förbättringsarbeten som en region behöver jobba med.

- Att Region Västernorrland ligger över rikssnittet i samtliga kategorier gör mig glad och stolt. Glad för att våra invånare har tillgång till bra vård och stolt över det fina arbete som våra medarbetare varje dag utför. Vi ska också ta till oss av det som kan förbättras, det är därför vi deltar i Nationell patientenkät, säger Kurt Pettersson.

Det som förbättrats mest sedan 2018 är Kontinuitet och koordinering samt Information och kunskap. Information och kunskap är dock det område som tydligast syns som ett fortsatt område för förbättring.

Bättre betyg hos patienter än hos allmänhet

I en tidigare rapport som SKR också regelbundet gör, Hälso- och sjukvårdsbarometern, fick regionen sämre resultat. 64 procent av västernorrlänningarna sa där att de känner stort förtroende för sjukhusvården i regionen år 2020, vilket är lägst resultat i landet. Regiondirektör Åsa Bellander konstaterar att betyget till Region Västernorrlands vård är fortsatt bättre när faktiska patienter svarar på frågor än när allmänheten tillfrågas.

- I Nationell patientenkät är det enbart patienterna och anhöriga som berättar hur de upplevt vården, och det gläder mig att västernorrlänningarna då är mer eller lika nöjda som patienterna i resten av landet. Vi behöver arbeta med att höja förtroendet för regionens vård bland gemene man, säger Åsa Bellander.

Några kommentarer ur enkätsvaren

  • ”Fantastiskt sjukhus och personal, bra samordnat mellan hemtjänst och sjukhus.”
  • ”Återkoppling mellan sjukhus och vårdcentral för vidare provtagningar var obefintlig. Fick personligen ringa till dessa för att ordna detta.”
  • ”Allt kring min operation gick över förväntan, trevlig läkare som har ringt upp två gånger och sjuksyster har ringt mig 3 - 4 gånger, otroligt bra service.”
  • ”Vi är så nöjda med både det bemötande vi fick och den professionalism som personalen uppvisade under vår vistelse. Personalen var helt fantastisk och gjorde vistelsen bra både för mig och min son.”
  • ”Jag tyckte inte om att kvinnor och män delade rum.”
  • ”Jag önskar ett bättre samarbete mellan olika instanser och avdelningar.”
  • ”Fantastiskt bemötande hela tiden, från ambulans, mottagande och inlagd på kardiologen.”

Om undersökningen

Nationell patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Patientenkät gällande specialiserad sluten och öppen sjukhusvård genomförs vartannat år och är en nationellt gemensam undersökning. Årets enkätundersökning genomfördes ett år senare än planerat pga Covid -19.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Resultaten är också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.