Noterat från extra regionfullmäktige 12 maj

2022-05-12 11:46

Elina Backlund Arab (S), tidigare vice nämndsordförande, valdes av fullmäktige till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden under perioden 12 maj till 31 december. Hon efterträder Lena Asplund (M) som avgick tidigare i vår.

Med anledning av Moderaternas beslut att lämna majoritetssamverkan med Socialdemokraterna och Liberalerna, hölls under torsdagen ett extra fullmäktige för att besluta om de politiska förhållandena i nämnderna återspeglar respektive förhållanden i fullmäktige.

Kort men intensiv debatt

Regionfullmäktige beslutade efter en kort men intensiv debatt att det gjorde det och röstade för regionstyrelsens förslag att de legala förutsättningarna för att välja nytt presidium enligt kommunallagen är uppfyllda avseende hälso- och sjukvårdsnämnden, men inte övriga styren och nämnder.

Moderaterna, Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna var emot och lade fram ett eget förslag som innebar att återkalla samtliga förtroendeuppdrag i styrelser och nämnder. Efter votering förlorade detta förslag med 49 röster mot 29.

Förutom att Elina Backlund Arab (S) nu tar över ordförandeklubban i HSN, valdes Camilla Nilsson (L) till första vice ordförande och Pia Lundin (Sjvp) till andra vice ordförande under resten av året. Lena Asplunds plats som ledamot i HSN ersattes genom ett fyllnadsval av Oskar Andersson (M).

Aktuellt läge

Regiondirektör Åsa Bellander beskrev det aktuella bemanningsläget i hälso- och sjukvården inför sommaren, som ser bättre ut i nuläget än tidigare befarat.

Läs mer om läget inom vården för sommaren 2022 i egen nyhet på rvn.se.

Nästa ordinarie regionfullmäktige hålls 22-23 juni.

Protokoll

Hela protokollet publiceras på rvn.se när det justerats. 


Tillbaka till toppen