Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från Hälso- och sjukvårdsnämnden 11 juni

2018-06-11 15:44

Vid dagens extrainsatta möte lämnades en fördjupad redovisning av väntetider, ekonomisk analys och handlingsplan utifrån den försämrade prognosen.

Specialistvårdens kostnader har ökat med 107 miljoner kronor januari – april 2018 jämfört med samma period 2017. Största kostnadsökningen ses för läkemedel med 32 mnkr och för köpt regionvård med 17 mnkr. Det rapporterade sjukhusdirektören vid ett extra insatt nämndsmöte den 11 juni.

Vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte 22 maj beslutades om ett extra möte idag 11 juni, för en fördjupad redovisning av bland annat väntetider, ekonomisk analys och handlingsplan utifrån den försämrade prognosen.

Handlingsplaner med anledning av försämrad prognos

Att nå ett oberoende av hyrpersonal anses vara den viktigaste framgångsfaktorn för att minska underskottet. Alla länsverksamheter arbetar nu för att se över sina handlingsplaner för att minska behovet av inhyrd personal. Samtidigt kommer fördjupade analyser utifrån underskott, stafetter, egen personal och produktion också att göras vid ett antal av länsverksamheterna.

Personalsatsningar

Kompetenstrappa är en satsning för att säkra, behålla och utveckla medarbetarnas kompetenser och behålla personal. En annan satsning är utglesad helgtjänstgöring, med arbete 2 helger av 5, för medarbetare på vårdavdelningar. Kompetenstrappan har medfört ökade kostnader om cirka 30 mnkr. Utglesad helgtjänstgöring fullt genomförd innebär 112 fler tjänster till en kostnad av cirka 60 mnkr inom den somatiska vården, 23 fler tjänster och cirka 10 mnkr inom psykiatrin.

Intäkter och kostnader januari - april

Specialistvårdens kostnader ökade med 5,9 procent, 107 mnkr, januari till april i år jämfört med samma period 2017. Samtidigt ökade intäktsnivån med 2,8 procent, varav regionbidraget ökade med 3 procent samtidigt som intäkterna från verksamheten minskade med 0,7 procent under perioden.

Kostnaderna för personal ökade med 44 mnkr, medan hyrpersonal glädjande nog minskade med 4 mnkr. Kostnaderna ökade för både regionvård och rikssjukvård med 17 mnkr respektive 10 mnkr. Kostnaderna för läkemedel ökade med 32 mnkr.

Väntetider inom specialistvården

Patienter som ska göra ett första besök i specialistvården får fortfarande vänta längre än de 90 dagar som anges i vårdgarantin. Samma sak gäller för dem som väntar på operation. Barn och ungdomar som väntar på ett första besök inom psykiatrin får oftast vänta längre än de 30 dagar som vårdgarantin anger.

Läs mer i protokollet

Du kan läsa mer om vad som behandlades vid mötet i det protokoll som publiceras på rvn.se när det har justerats.
 
Nästa möte är planerat till den 29 augusti.