Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från Hälso- och sjukvårdsnämnden 13 februari

2018-02-13 16:39

Specialistvårdens bokslut för 2017 är klart. I den ses bland annat en positiv utveckling med lägre sjukskrivningstal men tyvärr också fortsatta svårigheter att rekrytera. Det rapporterades vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 13 februari.

Glädjande ses en minskning av sjukfrånvaron med 1 procent. Under året har ett utökat samarbete mellan verksamheterna, länshälsan, HR och Försäkringskassan givit ett bra resultat.

Svårigheter att rekrytera och behålla personal

Den största kostnaden i specialistvården är personal. Det har varit svårt att rekrytera och behålla vårdpersonal, ett bekymmer som finns med även under 2018. Parallellt med rekryteringssvårigheter ökar kostnaderna för inhyrd personal, en oönskad utveckling. Bristen på egen personal kontra arbetet för att minska köp av inhyrd personal är en svår ekvation. Åtgärder för att skapa en bättre arbetsmiljö har vidtagits bland annat utglesad helgtjänstgöring och införande av kompetenstrappa.

Brist på personal ger färre öppna vårdplatser

Färre vårdplatser har varit öppna under året, än det antal som är beslutade av fullmäktige, och orsaken är bristen på personal. Ett projekt för att se över dimensionering av vårdplatser och för att skapa ett nytt arbetssätt för samarbete kring vårdplatser har startat och pågår under första halvåret.

Ökad produktion

Ögonmottagningarna i länet ökade antalet besök avsevärt med hela 5 854 fler besök under 2017 jämfört med året innan. Akutmottagningarna tog emot 580 fler besökare. Totalt ses en ökning av besök i hela den somatiska och psykiatriska vården. Tack vare nya operationssalar genomfördes också fler operationer. I ambulanssjukvården ses en minskning med 358 uppdrag och antalet förlossningar var färre, en minskning med 214 födslar.

Arbete för en ekonomi i balans

Den ekonomiska situationen är fortsatt ansträngd och budgeten överskreds med 192 miljoner kronor. För att komma i ekonomisk balans fortsätter verksamheterna att arbeta med sina handlingsplaner.

Mötesprotokollet kommer att publiceras på rvn.se när det har justerats.

Nästa möte är planerat till den 20-21 mars.