Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Nämnden för hållbar utveckling beslutade att godkänna att Ålsta folkhögskola i Sundsvall etableras i nya lokaler på Kyrkogatan i Sundsvall. Flytten från Metropolhuset genomförs den 1 augusti 2019.

Noterat från nämnden för hållbar utveckling 21 mars

2019-03-22 15:10

Vid sammanträdet den 21 mars beslutade bland annat nämnden om utveckling av Ålsta folkhögskola i Sundsvall och om nya lokaler för skolan. Nämnden för hållbar utveckling sade också ja till att lansera en helt ny utbildningsform vid folkhögskolorna; så kallad Allmän yrkeskurs (AYK).

Ålsta folkhögskola har verksamhet i Fränsta och i centrala Sundsvall. På grund av att verksamheten i Sundvall behöver utvecklas och nuvarande hyreskontrakt på Metropolbyggnaden löper ut i augusti 2019 har alternativa lokaler setts över.

På Kyrkogatan i centrala Sundsvall, närmare såväl järnvägsstation som övrig kollektivtrafik, finns ändamålsenliga lokaler att hyra. Årshyran på Kyrkogatan skulle uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor och det överstiger inte vad som skulle bli fallet om verksamheten fortsätter i nuvarande lokaler i Metropolhuset.

Nämnden för hållbar utveckling beslutade att godkänna att Ålsta folkhögskola i Sundsvall etableras i nya lokaler på Kyrkogatan och att förändringen genomförs den 1 augusti 2019.

Ny unik utbildningsform till Västernorrland

Nämnden för hållbar utveckling beslutade att ställa sig bakom en ny utbildningsform inom folkhögskolan, ”Allmän yrkesinriktad kurs”. Istället för att studera musik eller dylikt vid sidan om de högskoleförberedande kurserna ska den tiden av utbildningen fokusera på att ge behörighet till ett bristyrke i länet. 

Allmän yrkesinriktad kurs ska:

  • ha folkhögskolans pedagogik som fostrar kulturellt, deltagande samhällsindivider
  • ge behörighet till yrkeshögskola och högskola
  • ge ett yrke

Vår region står precis som landet i övrigt inför stora kompetensutmaningar och i den situation som vi befinner oss i nu skulle denna nya typ av utbildning vara ett bra komplement till nuvarande utbildningsmöjligheter. Målgruppen för Allmän yrkesinriktad kurs är de som saknar gymnasieutbildning, saknar behörighet att läsa vidare vid högre utbildning eller nyanlända. Totalt saknar 40 procent av invånarna i ålder 16-64 år i vår region gymnasial utbildning så behovet av denna typ av utbildning är stort.

Målet är att starta Allmän yrkesinriktad kurs hösten 2019. Nu återstår bland annat att identifiera bristyrken tillsammans med Arbetsförmedlingen och förankra detta ytterligare regionalt.

Nästa möte

Nästa sammanträde med nämnden för hållbar utveckling är den 16 maj. 

Protokoll från Nämnden för hållbar utveckling