Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från Regionala utvecklingsutskottet den 8 november

2018-11-08 13:53

Regionala utvecklingsutskottet har beslutat att ge företagsstöd till Elektromatik Power Generation AB i Örnsköldsvik. Ny regional kulturplan och ny regional biblioteksplan behandlades också vid sammanträdet.

Företagsstöd till Elektromatik Power Generation AB i Örnsköldsvik

Regionala utvecklingsutskottet beslutar att bevilja Elektromatik Power Generation AB ett företagsstöd på1 590 800 kronor. Syftet är att utveckla en produkt för att säkra elkraft vid strömavbrott. Enheten, en roterande UPS, ska säkerställa strömförsörjningen mellan elavbrottet och innan reservkraften går in.

Bedömningen är att företaget har förutsättningar att framgångsrikt genomföra produktutvecklingen. Satsningen skulle öka sysselsättningen och tillväxten, de räknar med att öka sysselsättningen med sju personer inom en femårsperiod genom denna produktutveckling.

Elektromatik Power Generation AB får 1 590 800 kronor i stödbelopp och den totala investeringen blir 3 880 000 kronor.

Kulturplan Västernorrland 2019-2022

Region Västernorrland har tagit fram förslag till ny regional kulturplan för Västernorrland 2019-2022. Det har skett i samverkan med regionens kommuner, Kommunförbundet Västernorrland, och i samverkan med regionala kulturinstitutioner och företrädare för föreningsliv och samhälle och företrädare för yrkesverksamma kulturutövare i länet.

Kulturplanen har varit ute på remiss fram till och med 31 augusti 2018. De femtioen remissvar som kommit in har bearbetats. Nu finns ett färdigt förslag till ny regional kulturplan.

Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionfullmäktige fastställer kulturplan för Västernorrland 2019-2022. 

Remissversion ny regional kulturplan 2019-2022

Biblioteksplan 2019-2022

Enligt bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet. Den nuvarande biblioteksplanen gäller till och med 2018 och en ny har varit på remiss. Remissvaren för ny regional biblioteksplan 2019-2022 har bearbetats och nu finns ett färdigt förslag till ny regional biblioteksplan för Västernorrland.

Arbetet har genomförts av regionbiblioteket tillsammans med Region Västernorrlands folkhögskolor och sjukhusbiblioteksverksamhet.

Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionfullmäktige fastställer regional biblioteksplan 2019-2022. 

Remissversion ny regional biblioteksplan 2019-2022

Nästa regionala utvecklingsutskott är den 5 december 2018.