Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från regionfullmäktige 18 november - dag två

2021-11-18 14:36

Dag två av årets sista regionfullmäktige hade bland annat ny digitaliseringsstrategi, patientavgifter och utdelning av kulturstipendier på agendan.

Höjning av patientavgifter

Regionfullmäktige beslutar att höja vårdavgiften med tio kronor till 110 kronor per dag inom slutenvården från 1 januari 2022. Samt att fastställda högkostnadsskyddet för öppen vård till 1 200 kronor under en tolvmånadersperiod från 1 januari 2022.

Regionens avgifter för vård är indexerat och utgör en andel av prisbasbeloppet som regeringen fastställer årligen.

Digitaliseringsstrategi 2022-2024

Regionfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen Digitaliseringsstrategi för åren 2022–2024. Den nya strategin bygger på fyra nyttor kopplat till perspektiven invånare, kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö.

Läs mer om digitaliseringsstrategin i egen nyhet: Region Västernorrland - Ny digitaliseringsstrategi – ska underlätta utveckling (rvn.se)

Enkla frågor

Några enkla frågor ställdes under torsdagen, bland annat undrade Isabell Mixter (V) hur majoriteten avser att hantera barnmorskesituationen.

- Det pågår ett barnmorskeuppror, framför allt i Stockholm men även i här i länet. Det är viktigt att vi lyckas behålla kompetens för att säkerställa en god arbetsmiljö och en god patientsäkerhet. Min fråga till hälso– och sjukvårdsnämndens ordförande lyder: Avser majoriteten att vidta några åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö på förlossningarna i länet?

- En god arbetsmiljö är viktig för all vår personal, det samma gäller patientsäkerheten. Politiken kan inte klampa in i verksamheterna och det är där detta behöver lösas. Jag vet att det pågår samtal och jag följer denna fråga noggrant, men jag har stor tilltro till vår hälso- och sjukvårdsdirektör, svarade Lena Asplund (M).

Utdelning av kulturstipendier

Stipendierna delas ut för att kulturskapare och kulturutövare ska få möjlighet till vidareutbildning, förkovran eller egna projekt inom exempelvis bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design och litteratur. Totalt delas 250 000 kronor ut inom följande kategorier:

Tre kulturstipendier à 20 000 kronor
Två arbetsstipendier à 25 000 kronor
Två litteraturstipendier à 25 000 kronor
Två stipendier inom kulturella och kreativa näringar à 25 000 kronor
Fyra kulturstipendier för unga (mellan 16–25 år) à 10 000 kronor

Läs mer i egen nyhet: Region Västernorrland - Region Västernorrland delar ut årets kulturstipendier (rvn.se)

Protokoll kommer

Texten ovan innehåller ett litet urval av punkterna på dagordningen. Här finns alla möteshandlingar. 

Hela protokollet publiceras här på rvn.se när det justerats.