Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Ordförandeklubba ligger på ett bord

Noterat från regionfullmäktige 29 april - dag två

2021-04-30 08:58

Ett stort antal interpellationer och motioner debatterades under torsdagen när regionfullmäktige återigen sammanträdde på distans.

Allmän screening för tarmcancer

Torsdagen inleddes med interpellationsdebatt, där allt från arbetsmiljöansvar under distansarbete till inställda resor i kollektivtrafiken luftades. Här är ett mindre urval:

Interpellation från Mona Hammarstedt (KD) till Lena Asplund (M) angående allmän screening för tarmcancer och när detta förväntas starta upp i Västernorrland.

- Det här är ingenting som vi styr över själva i Västernorrland, detta införs nationellt med olika regioner i taget. Vår tur att införa screening är under andra kvartalet 2022 och nu bygger vi upp verksamhet kring detta och utbildar personal, svarade Lena Asplund.

- Väldigt viktigt att detta kommer i gång eftersom denna cancerdiagnos ökar i hela landet. Jag skulle önska att vi kunde påverka situationen och inte behöva vänta så länge som ett helt år till innan vi kan erbjuda detta till våra invånare, menade Mona Hammarstedt.

Förtroende för kollektivtrafiken

Interpellation från Per Gybo (SJVP) till Per Wahlberg (M) angående det stora ansvar som ligger hos kollektivtrafiken att resenärer har förtroende för tågen som färdmedel.

- Det är väldigt viktigt att tågen inte blir försenade eller inställda i den utsträckning som sker och om detta ändå händer behöver det informeras om både tydligare och tidigare, menar Per Gybo.

- Vi kan göra mycket för att bli bättre på att informera resenärerna. Det är också ett område som är prioriterat. Säkerheten är A och O för oss i alla lägen och Trafikverket har det yttersta ansvaret för att röja banor även för oss i norr, svarade Per Wahlberg.

Motioner om vårdval

Ett antal motioner angående en utökning av vårdval i regionen diskuterades. Här är ett litet urval:

- Valfrihet är viktigt, men att i en situation med pandemi och stora omställningar i organisationen, belasta tjänstemännen med utredningar om att konkurrensutsätta fler verksamheter är inget vi i majoriteten kommer att prioritera under denna mandatperiod, anförde Ingeborg Viksten (L) och avslog motionen.

- Jag tycker att det är ett märkligt svar som jag nu får av majoriteten. Dessutom är det inte bra att behöva vänta på ett svar i över två år och då, 2018, hade vi inte någon pandemi, menade Mona Hammarstedt (KD).

- Det jag reagerar på är ärendebehandlingen av dessa motioner, där inte det finns något tjänstmannautlåtande, så fungerar det inom kommunerna. Är det en riktig behandling av motioner, undrade Robert Thunfors (SJVP).

- Det är beklagligt att det har tagit så lång tid för vissa av motionärerna att få svar. Det Robert tar upp är viktigt och det är möjligt att vi behöver se över ärendeberedningen och utveckla den processen vidare, svarade Glenn Nordlund (S).

Ofrivillig ensamhet

Henrik Sendelbach (KD) föreslår i motionen ”Ofrivillig ensamhet” att regionen tar fram en långsiktig strategi för arbete med att motverka negativa effekter av ensamhet.

- Ensamhet är ett stort problem i samhället som även har stor påverkan på folkhälsan. Vi kommer att jobba med detta och hitta samarbetsformer för att stötta kommunerna i deras arbete. Men regionen kan inte vara huvudaktör eftersom organisationen saknar rådighet över de arenor som har störst möjlighet att motverka ofrivillig ensamhet, anförde Hans Backlund (S) och avslog motionen.

- Majoriteten skyller på att detta är en fråga för kommunerna, men folkhälsa är en fråga för regionen. Några andra regioner har ett arbete kring detta och jag menar att mitt förslag skulle vara ett bra sätt för oss att vara mer proaktiva, menade Henrik Sendelbach.

Protokoll publiceras på webben

Texten ovan innehåller ett urval av punkterna på dagordningen. Du hittar fullständig dagordning under Alla sammanträdeshandlingar. Region Västernorrland - Sammanträdeshandlingar (rvn.se)

Hela protokollet publiceras på sidan protokoll från regionfullmäktige Region Västernorrland - Protokoll (rvn.se) på rvn.se när det har justerats.

Nästa regionfullmäktige hålls 23 och 24 juni.