Ordförandeklubba

Noterat från regionfullmäktige

2022-06-22 18:09

Vårens sista regionfullmäktige är på två dagar och inleddes idag. Ett av besluten som fattades den första dagen var att ändra inriktningen för kostnadsreducering inom Närsjukvårdsområde Norr.

I augusti 2021 beslöt regionfullmäktige om kostnadsreduceringar för Närsjukvårdsområde Norr. Det skulle bland annat innebära en sammanslagning av avdelningarna 2 och 3 på Örnsköldsviks sjukhus, samt en ombyggnation av lokalerna för att göra det möjligt.

Nu har fullmäktige bestämt att förändra beslutet, vilket medför att det inte blir någon sammanslagning. Avdelning 1 får istället 22 vårdplatser, avdelning 2 får 12 vårdplatser och avdelning 3 får 12 vårdplatser.

Syftet är att underlätta för anpassning av bemanningen och möta utmaningar som uppstår vid tillfälliga överbeläggningar. Det ska också göra det möjligt att öppna ytterligare ett vårdlag på samtliga avdelningar, vilket är bra när överbeläggningar består över flera dygn och behovet av att vårda patienter på en avdelning med annan specialitet minskar.

Förslaget medför ingen kostnadsreducering för bemanning. Kostnaden på 20 miljoner för ombyggnation försvinner.

Byggstart för Operationscentrum

Bland ett 40-tal ytterligare punkter på protokollet fanns bygget av Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus. Beslut fattades om att det ska påbörjas.

De ökade driftskostnaderna på cirka 14 miljoner kronor kommer att finansieras inom den totala driftsbudgetramen för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Produktionskostnaderna beräknas uppgå till 200 miljoner kronor och ska huvudsakligen bekostas med medel i Regionstyrelsens investeringsplan för 2022–2024.

I projektet Operationscentrum ingår utöver operationsavdelningen åtgärder i den befintliga sterilcentralen, samt en operationssal för Ögonmottagningen.

Inget beslut om Rättspsykiatrisk klinik

Regionstyrelsen hade även lagt fram förslag om produktionsstart för den nya Rättspsykiatriska kliniken i Nacksta, men i det ärendet fattades inget beslut under fullmäktiges sammanträde.

Produktionen kommer enligt regionstyrelsens förslag kosta 564 miljoner kronor. Enligt förslaget ska det finansieras med externa medel genom upplåning, samtidigt som projektet beräknas ge intäkter genom att rikta sig till ett nationellt behov.

Efter en debatt om kostnadsökningar återremitterades ärendet till nämnden för ytterligare utredning.

 


Tillbaka till toppen