Ordförandeklubba

Noterat från regionfullmäktige 23 juni

2022-06-23 15:09

Nu ska rättspsykiatriska kliniken byggas ut i Nacksta, det beslutade regionfullmäktige på torsdagen. Projektet kostar över en halv miljard - men beräknas på sikt inbringa pengar genom att andra regioner köper vårdplatser.

Under regionfullmäktiges andra sammanträdesdag klubbades regionplanen för 2023-2025.

På grund av de långsiktiga effekterna av till exempel pandemin, inflationen, säkerhetsläget i Europa och det minskade skatteunderlaget i länet var budgeten mindre utförlig och detaljerad än tidigare år.

Den visar ett ekonomiskt scenario som till viss del bygger på antaganden om skeenden i och utanför Västernorrland. Enligt scenariot saknas i nuläget förslag på finansiering med cirka 230 miljoner kronor för 2023 och 146 miljoner 2024.

År 2025 pekar på en ekonomi i balans, under förutsättning att de omfattande kostnadsreduceringar som planeras inom specialistvården kan genomföras.

Ja till utbyggnad av rättspsykiatriska kliniken i Nacksta

På sammanträdet togs även beslut om att öppna en av den föregående dagens punkter. Det gällde frågan om utbyggnad av den rättspsykiatriska kliniken i Nacksta, som dagen innan blev återremitterad till nämnden.

Innan fullmäktigesammanträdets öppnande på torsdagsförmiddagen träffade gruppledarna från samtliga partiet representanter från Regionfastigheter och Rättspsykiatriska kliniken för att att ställa frågor om bygget och verksamheten. Därefter var partierna eniga om beslutet att bevilja igångsättning av produktion av den Rättspsykiatriska kliniken.

Regionfullmäktige har tidigare beviljat 43 miljoner kronor för för- och detaljprojektering. Hela produktionen beräknas kosta ytterligare 564 miljoner kronor. Under produktionstiden ska läget redovisas för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden fyra gånger per år.

Majoriteten av vårdplatserna kommer att säljas till andra regioner.

Hela protokollet publiceras här när det har justerats.


Tillbaka till toppen