Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från regionstyrelsen 31 oktober 2019

2019-10-31 15:30

Regionens budget och ekonomiska plan för 2021 – 2022 var en av punkterna på dagordningen när regionstyrelsen sammanträdde under torsdagen.

1 311 000 kronor ska gå till att finansiera en särskild lönesatsning i Sollefteå, det beslutade Regionstyrelsen på finansutskottets förslag vid sitt möte den 31 oktober. Pengarna kommer från en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare, som är en sammanslagning av de tidigare överenskommelserna om Professionsmiljarden och Goda förutsättningar för vårdens medarbetare.

Budget 2020 och ekonomisk plan för 2021 – 2022

Regionstyrelsens förslag till Budget 2020 och ekonomisk plan för 2021 – 2022 innebär oförändrad skatt och ett budgeterat resultat på 20 miljoner 2020, 20 miljoner 2021 och 100 miljoner 2022. Det innebär också att återställningen av tidigare års underskott förskjuts till 2024 och målet om god ekonomisk hushållning ska nås 2025.

Regionstyrelsens föreslag innebär bland annat att Hälso- och sjukvårdsnämnden tillåts överskrida sin ekonomiska ram under 2020 och 2021. Under 2020 handlar det om 233,9 miljoner kronor till specialistvården för somatisk vård och 13,1 miljoner för psykiatrisk vård. Under 2021 är summorna 95,2 miljoner kronor för somatisk vård respektive 4,8 miljoner kronor för psykiatrisk vård. Samtidigt anser Regionstyrelsen att Regionfullmäktige ska uppmana Hälso- och sjukvårdsnämnden arbeta för att minska kostnaderna för att senast 2022 nå en ekonomi i balans.

Regionstyrelsen föreslår också att Regionfullmäktige återkallar kravet om ett utökat avkastningskrav i besparingssyfte för Folktandvården som finns i Regionplanen för 2020 – 2022.  Det skulle innebära att ramen för Folktandvården justeras med 1,5 miljoner år 2020 och 3,0 miljoner för 2021 och 4,6 miljoner för 2022.  

Nämnden för hållbar utveckling har begärt en förstärkt budgetram för ökade trafikkostnader 2020 som består i ökade kostnader inom tågtrafiken till följd av ökat trafikutbud på sträckan Sundsvall- Umeå, men också för att statsbidraget minskat.  Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att avslå begäran men att frågan behöver prövas igen under första halvåret 2020 efter ytterligare beredning och analys av det ekonomiska läget.

Protokoll
Detta är ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls den 17 december 2019.