Axel med vaccinationsspruta och Karin Sellgren
Karin Sellgren är samordnare för vaccinationsarbetet i Region Västernorrland

Nu är 90 procent vaccinerade i tre av länets kommuner

2022-02-11 10:34

Nära 90 procent av alla västernorrlänningar som är tolv år eller äldre har nu vaccinerat sig mot covid-19. Snart börjar regionen successivt dra ner på antalet vaccinationsenheter.

– Passa på att vaccinera dig nu när vaccinationskapaciteten är god, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare i Region Västernorrland.

Regionen har nått över 90 procents vaccinationstäckning i kommunerna Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall. Det innebär att alla invånare som är tolv år eller äldre har vaccinerat sig med minst en dos.

– Vi arbetar med att anpassa utbudet av vaccinationstider till den efterfrågan vi ser. Därför kommer vi succesivt dra ner på antalet vaccinationsenheter, säger Karin Sellgren.

Högre täckning än riket

Totalt sett har 89,9 procent av Västernorrlands befolkning vaccinerat sig med minst en dos. Det framgår av Folkhälsomyndighetens veckostatistik som sträcker sig till och med förra veckan.  Den visar att motsvarande siffra för landet som helhet är 86,4 procent. Endast regionerna Norrbotten, Västerbotten, Värmland och Gotland hade passerat 90-procentgränsen vid mättillfället.

– Vår vaccinationstäckning är fortsatt bland de högre i landet och vi har fortfarande en liten tillströmning av personer som tar sin första dos. Det vill jag uppmana alla som är ovaccinerade att göra, i synnerhet nu när restriktionerna tagits bort, säger Karin Sellgren.

Många vaccinationsmöjligheter

Bland dem som fyllt 18 år har nästan 6 av 10 vaccinerat sig med tre doser.

– Än så länge erbjuder vi alla tre doserna på nästan alla vård- och hälsocentraler i länet. Vi finns dessutom på plats där många människor rör sig, som i Birsta. Både där och i flera andra lokaler har vi både bokningsbara tider och drop in-vaccinering.


Tillbaka till toppen