Nu genomförs hälso- och sjukvårdsbarometern

2022-10-05 15:40

Under oktober och november genomförs den nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern. Du kan då bli kontaktad för att svara på frågor om vad du tycker om hälso- och sjukvården såväl i Västernorrland som på nationell nivå.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som syftar till att fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård. Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt. Samtliga regioner deltar i undersökningen som samordnas av SKR, Sveriges kommuner och regioner.

1 000 svar samlas in i länet

Datainsamlingen genomförs i två omgångar, en på våren april-maj och en nu på hösten oktober-november.

Företaget Indikator genomför undersökningen och kommer att samla in 1 000 svar från slumpmässigt utvalda invånare, 18 år och äldre, i Västernorrland.

Du kommer att kontaktas via brev, sms eller telefon.

Mer information

På SKR:s webbplats kan du läsa mer om Hälso- och sjukvårdsbarometern och också läsa tidigare års undersökningar.


Tillbaka till toppen