Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
journalen via nätet

Nu kan du se dina blodprovsvar i journalen via nätet

2019-11-27 13:10

Från och med 27 november kan du även se dina blodprovsvar i journalen via nätet. Du kommer åt din journal genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svaren du ser är från vissa blodprovsundersökningar och kommer att visas från samtliga sjukhus, hälso- och vårdcentraler i länet från och med den 1 juni 2018. Vissa enheter kan visa svar längre tillbaka vilket beror på när enheten startade med systemet. Svar på till exempel bakterieodlingar visas inte.

Viktigt att välja de uppgifter du vill se

Precis som för övrig information som visas i journal via nätet visas även provsvar i samma stund som den blir synlig för vårdpersonalen. Nya uppgifter som förs in i din journal ska signeras eller vidimeras av ansvarig vårdpersonal. Innan det är klart kan uppgifterna komma att ändras samt innehålla besked som vårdpersonalen inte hunnit ge dig. Därför får du varje gång du loggar in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och journalen välja om du vill se uppgifter som är Osignerade eller Ovidimerade.

Mer information om journal via nätet finns på 1177 Vårdguiden