Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Nu krävs remiss för neuropsykiatriska utredningar

2020-01-29 08:59

För att öka patientsäkerheten inför nu Region Västernorrland remisskrav för neuropsykiatriska utredningar från och med den 1 mars 2020.

Efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar har ökat lavinartat i Sverige. Detta har banat väg för en marknad där privata utförare har ingått ramavtal med regionerna. Dessa avtal bygger på olika kravspecifikationer, vilket ger stor variation och ojämn kvalitet i vad en neuropsykiatrisk utredning kan innehålla.

Genom att införa remisskrav kommer patienter att ingå i en vårdprocess som innefattar;

  • medicinsk bedömning
  • utredning med likvärdiga kvalitetskrav som de inom regionens verksamheter
  • en tydlig mottagare av utredningsresultatet
  • ansvarig för insatser efter utredning.

Remisskravet får också positiva effekter för en mer jämlik vård då remisser till privata utförare kan styras till de som är upphandlade inom Region Västernorrlands ramavtal, vilka har kvalitetskrav enligt nationella riktlinjer och evidens angivna.

Remissantalet ökar
Under senaste året har Region Västernorrland fått allt fler remisser från de utredande privata utförarna med begäran om behandlingsinsatser. I flera fall har den privata utföraren också utlovat insatser till patienten utan föregående kontakt med specialistvården. Vissa utredningar har även behövts göras om då kvaliteten på de externa utredningarna varit undermåliga.

Helhetsperspektiv ger kontroll
Möjligheterna till kontroll över kostnaderna ökar när regionen får ett helhetsperspektiv över efterfrågan av neuropsykiatrisk utredning. Förutom den höjda kvaliteten på utredningarna sparar detta även pengar för regionen. Om utredningarna utförs av vårdgivare med ramavtal med regionen är en halverad kostnad för utredningar av vuxna säkerställd. För barn är besparingen något lägre då de utredningarna är dyrare enligt ramavtal.