En mamma tröstar sin tonårsdotter.

Nu öppnar Barn- och ungdomsentrén för 10-12-åringar

2022-02-11 16:50

Idag den 14 februari öppnar den nya verksamheten Barn- och ungdomsentrén i Västernorrland. Syftet med verksamheten är att möta barn och ungdomar i ett tidigt skede för att förebygga och motverka negativ utveckling av psykisk ohälsa.

– Det har länge varit känt att barn och ungdomar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa riskerar att hamna mellan stolarna. De har för "lätt" problematik för BUP och för ”svår” för vårdcentralerna, säger länsenhetschef Malin Lindberg.

Ångest, oro nedstämdhet och stress

Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar i hela länet med lindrig till måttlig psykisk ohälsa som kan yttra sig i nedstämdhet, ångest, oro, ledsamhet, stress eller sömnproblem. Hittills har de ofta vänt sig till BUP för att få hjälp men nu är tanken att en del av dem istället ska kunna komma till Barn- och ungdomsentrén.

– Den som behöver hjälp kan med hjälp av sina föräldrar kontakta oss med hjälp av e-tjänsterna på 1177.se. Det kommer bland annat att finnas en chattfunktion för direktkontakt med psykolog eller kurator, säger Malin Lindberg.

Att starta barn- och ungdomsentrén har varit prioriterat från regionens politiska ledning. Det är ett viktigt första steg för att förbättra för en grupp med växande behov. Som företrädare för majoriteten säger Glenn Nordlund (S), Lena Asplund (M) och Ingeborg Wiksten (L) att man vill fortsätta sätta fokus på insatser för barn och ungas psykiska hälsa inte minst då den kan påverka individens hela liv.

Gruppbild

På bilden från vänster: Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande, Elinor Hoff, kurator, Maria Berglind, psykolog, Jennifer Arcangeli, psykolog, Ingeborg Wiksten (L), regionråd, Elin Jälmevik, kurator, Cecilia Stegeby, administratör, Malin Linberg, enhetschef, Lena Asplund (M), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Verksamheten kommer att utvecklas successivt under perioden 2022–2026. Det innebär att kapacitet och mottagande av målgruppen stegvis kommer att byggas ut för att bli en fullt resurssatt och permanent verksamhet 2026. När verksamheten är fullt utbyggd kommer den att ta emot barn mellan 6 och 17 år. Under den första tiden, från 14 februari välkomnar man barn mellan 10-12 år.

– Jag tror att vi inom verksamheten är lika spända på öppnandet som många andra i länet. Vi hoppas på att bli väl mottagna och att vi kommer kunna möta upp på det sätt som vi har tänkt. Det finns en förhoppning om förståelse hos målgrupp och våra samarbetspartner för de eventuella begränsningar som vi behöver göra nu i början, säger Malin Lindberg.

Till hösten är planen att utöka målgruppen till 6-12-åringar.

Digitala lösningar

Alla barn- och ungdomar som bor i Västernorrland kan söka hjälp hos Barn- och ungdomsentrén. För att nå alla oavsett bostadsort i länet kommer verksamheten att arbeta mycket med digitala lösningar men det kommer också att finnas fysiska mottagningar. Den första mottagningen öppnar idag den 14 februari i Sundsvall och till hösten öppnas nästa mottagning i Örnsköldsvik. Under projektets gång ska verksamheten också ta ställning till hur den ska möta upp de behov som finns runt om i övriga länet.

– Vi kommer lägga mycket fokus på det digitala och grupper och föreläsningar för att erbjuda insatser till många. Vi har valt att öppna upp för hela länet och inte göra några geografiska begränsningar då vi vill försöka erbjuda samma möjlighet inom länet. I stället har vi begränsat målgruppen och har en plan på hur vi kommer utöka målgruppen och insatserna steg för steg, säger Malin Lindberg.

Kontakta oss

Via Barn- och ungdomsentréns sida på 1177.se kan föräldrar och sedan även ungdomar ta kontakt genom att logga in med Bank-id

Du kommer att få svara på några frågor och därefter kan du välja mellan att chatta eller bli uppringd. Chatten bemannas vardagar (8.30-15.30) av psykolog eller kurator.


Tillbaka till toppen