Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Porträttbild på Kurt Pettersson
Kurt Pettersson, biträdande regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör

Nuläge i arbetet med kostnadsreduceringar i den sjukhusdrivna hälso- och sjukvården

2021-04-22 17:14

Kurt Pettersson, biträdande regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör, ger här en aktuell lägesbild över arbetet med kostnadsreduceringar inom regionens hälso- och sjukvård.

Vad är status i kostnadsreduceringsarbetet?

- Just nu slutförs alla underlag och det nya förslag som sjukvårdsområde söder behövde ta fram är i slutfasen och ska genomgå riskanalys innan det också är klart att gå vidare med. Avsikten är att samtliga förslag ska behandlas vid samma tillfälle i hälso- och sjukvårdsnämnden i slutet av maj, sedan ska ett formellt beslut förhoppningsvis fattas vid regionfullmäktige innan sommaren, säger Kurt Pettersson.

Kan du kort beskriva vad ditt uppdrag går ut på?

- Det uppdrag jag har fått från politiken innebär att göra vården i regionen mer tillgänglig för en rimligare kostnad. Som de flesta nog känner till befinner sig Region Västernorrland i en svår ekonomisk situation och behöver reducera våra kostnader med nära en halv miljard. Det betyder att vi måste göra en hel del förändringar, bland annat i våra arbetssätt och när det gäller hur vi organiserar vården.

Hur ska vi åstadkomma de kostnadsreduceringar som krävs?

- Det är komplicerat. Det finns inte en åtgärd, eller ett förslag som löser problemet. Det handlar istället om flera åtgärder i samspel - som utveckling av nära vård och förändrade arbetssätt. Genom att samarbeta och se regionens tre sjukhus och dess innehåll som gemensamt kan vi fördela våra resurser och kompetenser smartare. På så sätt är det möjligt att göra vården mer effektiv och tillgänglig - utan att tappa i kvalitet.

Det har förts fram en del kritiska synpunkter i media, kan du förstå att många är skeptiska inför fler sparförslag?

- Jag menar att varje diskussion måste ha utgångspunkt i Region Västernorrlands ekonomi. I den debatt som förs av olika företrädare har jag varken sett några konkreta eller konstruktiva förslag på hur vi faktiskt ska komma tillrätta med det stora underskottet utan att genomföra några förändringar. Många har haft synpunkter på enskilda åtgärder för just den verksamheten eller det sjukhuset, men man måste lyfta blicken och förstå att det här är en omställning med en rad åtgärder som hänger ihop. Genom att göra en helhetlig omställning lägger vi grunden till en väl fungerande och utvecklingsbar hälso- och sjukvård för invånarna i Region Västernorrland, nu och i framtiden.

Varför sparar man inte i administrationen istället för inom sjukvården?

- Även regionledningsförvaltningen och politikerna har fått i uppdrag att se över sina kostnader och reducera sina kostnader. Alla förvaltningar inom Region Västernorrland ska bedriva sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som beslutats.

Hur ser tidplanen ut framöver?

- Vi ska ta oss an den här omställningen steg för steg. Arbetet ska ske med en bra förankring och delaktighet. Risker och problem ska upp på bordet och diskuteras öppet innan beslut fattas. Våra medarbetare gör en fantastisk insats varje dag och har slitit hårt under pandemin. Jag förstår att många är trötta och att ytterligare förändringar kan verka oroande. Därför är det viktigt att skilja på tidpunkten för ett kommande politiskt beslut och tidpunkten för när förändringarna ska träda i kraft. Genomförande av förslagen kommer att ske över tid för att utbildningar, nya rutiner och andra nödvändiga förberedelser ska finns på plats, säger Kurt Pettersson.