Två barnfötter som står på en våg
Samarbetet mellan region och kommun ska ge fler barn hjälp i ett tidigare skede.

Ny behandlingsform i Örnsköldsvik ska ge hjälp till fler barn med fetma

2022-02-18 12:10

Barn med övervikt och fetma kan i dag få vänta länge på behandling. Därför sjösätter Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun en ny form av samarbete.

-  Det är en arbetsmodell för bättre folkhälsa, god och nära vård, säger Hanna Själin, chef för Enheten för rehabiliterande yrkesgrupper i Region Västernorrland.

Efter år av för långa väntetider och otillräckliga dietistresurser började Närsjukvårdsområde Norr i Region Västernorrland och Elevhälsans medicinska enhet i Örnsköldsviks kommun att samverka under hösten förra året. Målet var att hitta en gemensam arbetsform för omhändertagande av barn med överviktproblematik och fetma.

Ny gruppverksamhet

Det bildades en arbetsgrupp med representanter från Barnkliniken på Örnsköldsviks sjukhus, skolsköterskor från olika skolor i Örnsköldsviks kommun och en dietist från primärvården.

- Arbetsgruppens syfte har varit att tydliggöra roller och uppdrag inom respektive verksamhet och därefter samverka för en gemensam gruppverksamhet för barnen och deras familjer, säger Hanna Själin.

Nu har det lett till ett konkret förslag till utformning av den nya gruppbehandlingen.

Snart klart för start

En behandlingsperiod pågår i sex månader och under varje termin kommer en till två grupper med tio till tolv familjer ha möjlighet att delta.

Processen börjar med att barnet med familj kallas direkt till gruppverksamheten. Därefter följer fyra gruppträffar som kommer att genomföras både digitalt och fysiskt.

Dietist, barnläkare, barnskötare och fysioterapeut medverkar och ger information till hela gruppen, som dessutom får digitalt stöd med hemövningar.

-  Nu väntar vi på resultatet av en upphandling för digitalt verktyg. Annars är verksamhetsstarten nära, säger Hanna Själin.

Elevhälsan välkomnar samarbeten

Annica Eklöf är medicinskledningsansvarig vid Örnsköldsviks kommun.

- För oss innebär det här samarbetet att vi kan följa barnen under längre tid. I dag skickar vi en remiss till regionen och får därefter i återkoppling via remissvar när behandlingen är avslutad. Nu kommer vi få samsyn som gör att vi kan erbjuda fler barn med övervikt hjälp i ett tidigare skede, säger hon.

Hanna Själin från regionen berättar att samarbetet kring behandlingen av barn med fetma dessutom utmynnat i fler samarbeten mellan Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun.


Tillbaka till toppen