Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Ny digitaliseringsstrategi – ska underlätta utveckling

2021-11-18 14:01

För att driva utvecklingen av digitalisering framåt antog i dag regionfullmäktige en ny digitaliseringsstrategi. Genom den ska invånarperspektivet förstärkas och i dialog med västernorrlänningarna ska verksamheterna fånga upp behov, synpunkter och idéer.

– Digitaliseringsarbetet måste göras tillsammans, både med medarbetare och invånare. Digitalisering är inte ett mål i sig, utan ett verktyg vi ska använda oss av för att kunna ge invånarna mer, säger Sara Nylund (S), vice ordförande i regionstyrelsen.

Resan är redan påbörjad

En av delarna regionen vill uppnå med den nya strategin är att kunna leverera fler digitala tjänster och ingångar för patienter, invånare och näringsliv. Digitalisering är inte nytt i Region Västernorrland, men förhoppningsvis har vi kommit ännu längre 2024.

– Vi vill att organisationen ska jobba på ett naturligt sätt med utveckling genom digitalisering, med målet att kunna erbjuda fler och enklare e-tjänster för våra invånare, säger Sara Nylund.

Redan idag ser vi flera goda exempel på digitaliseringsarbeten som slagit väl ut. På Hälsocentralen Centrum har man sedan i somras öppnat för en digital chattväg in till hälsocentralen.

– Nöjdheten hos både personal och patienter är hög. Antalet patienter som väljer chatt istället för fysiskt besök ökar hela tiden. Vi kan dessutom arbeta mer effektivt och patientsäkert på det här sättet, säger Jonas Bylund, enhetschef för digitalisering och kärnverksamhet i Region Västernorrland.

Samarbete och dialog

För att digitaliseringen ska bli framgångsrik för alla parter är samarbete och dialog en viktig pusselbit. Fokus har därför legat på att förenkla och förtydliga strategin för att den ska ingå som en naturlig del i verksamheternas planering och utveckling.

– Det ska vara enkelt att applicera digitaliseringsarbetet i verkligheten. Om vi ska lyckas med den digitala utvecklingen måste behovet komma från de som verkligen kan verksamheten. Därför kommer vi nu att gå ut och möta verksamheterna och föra dialog om hur vi gör jobbet på bästa sätt, säger Jonas Bylund.