Tonårstjej med glasögon och hästsvans, ses snett bakifrån mot solljuset

Ny forskning om barn- och ungas hälsa

2022-06-20 08:00

Nyligen har en forskningsstudie om ungdomsmottagningarnas roll för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga genomförts. De preliminära resultaten visar att ungdomsmottagningarna har en unik roll i vårdsystemet.

- Vi arbetar på ungdomens uppdrag och bidrar till samhällsutvecklingen genom att hjälpa våra unga innevånare med hälsan, säger Carolin Eriksson, länsenhetschef ungdomsmottagningarna.

Vill bli sedd

I studien framkommer det att ungdomarna upplever att de själva behöver ta ansvar för konsekvenserna av sin psykiska ohälsa och även för att hitta rätt i vårdkedjan. Ansvaret kan visa sig genom att ungdomarna tackar nej till hjälp, då de känner att det finns de som är i större behov av resurserna än de själva.

- Studien visar att ungdomar vet vart de ska vända sig för hjälp vid psykisk ohälsa, men att de upplever att det kan vara svårt att få komma till de olika verksamheterna. De utrycker även en känsla av ensamhet och att ingen förstår en, berättar Carolin Eriksson.

”Jag vill bli sedd som en människa, och inte ett mattetal som ska lösas”, som en av deltagarna i studien beskriver det.

Ett gemensamt uppdrag

En nyckel i ungdomsmottagningarnas arbete är flexibilitet och att hela tiden arbeta personcentrerat utifrån en helhetsbild av den unge. Här är samverkan med kommunerna, hälsocentralerna, skolan och socialtjänst viktiga utvecklingsområden.

- Det behöver bli lättare för ungdomar och anhöriga att få hjälp till rätt instans och vårdnivå. Det uppdrag vi har tillsammans med kommunerna behöver också tydliggöras. Vi har ett gemensamt uppdrag och vi behöver samsyn och förståelse för att alla behöver bidra, säger Carolin Eriksson.

Social ReKo är en arbetsordning för samverkan mellan Region Västernorrland och länets sju kommuner avseende socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

- Det känns stärkande i detta sammanhang att vi kan lyfta fram forskning som visar på vår unika roll när det gäller ungas hälsa. Det vi tillsammans med kommunerna satsar på förebyggande arbete får samhället tillbaka med råge, säger Carolin Eriksson.

Fakta

  • Forskningsstudien ” Psykisk hälsa på Ungdomsmottagningen” är den tredje forskningsstudien med denna forskargrupp som ungdomsmottagningarna i Västernorrland deltar i sedan 2016.
  • Den är baserat på intervjuer med anställda vid Ungdomsmottagningarna i Västernorrland, personal från olika organisationer och institutioner som arbetar med psykisk hälsa samt ungdomar.
  • Studien har utförts på Institutionen för global och epidemiologisk hälsa vid Umeå universitet.

Läs mer om Social ReKo här: Microsoft Word - Samverkans- och dokumentstruktur Social ReKo (rvn.se)

 


Tillbaka till toppen