Tre politiker står tillsammans i en trappa
Glenn Nordlund (S) , Anna Strandh Proos (M) och Jonny Lundin (C).

Ny politisk majoritet beslutad i regionfullmäktige

2022-12-01 14:27

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet tar över majoriteten i Region Västernorrland. Det klubbades under dagens möte i regionfullmäktige.

-  Region Västernorrland har stora utmaningar att hantera kommande år, inte minst en tuff ekonomisk situation på grund av ökande inflation och minskade statsbidrag. Jag är glad att vi nu har en stabil politisk majoritet som har en samsyn kring de viktigaste frågorna för regionen och att vi nu kan fortsätta arbeta för utveckling av hela Västernorrland, säger Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande.

Vid mötet togs beslut om vilka politiker som tar över uppdragen att från och med första januari 2023 leda arbetet i styrelse och nämnder:

Regionstyrelsen: Glenn Nordlund (S) ordförande, Anna Strandh Proos (M) 1:e vice ordförande, Robert Thunfors (SJVP) 2:e vice ordförande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden: Elina Backlund Arab (S) ordförande, Viktoria Jansson (M) 1:e vice ordförande, Pia Lundin (SJVP) 2:e vice ordförande.

Regionala utvecklingsnämnden: Jonny Lundin (C) ordförande, Sara Nylund (S) 1:e vice ordförande, Dan Rasmusson (SD) 2:e vice ordförande.

Dessutom valdes ordförande och vice ordförande för regionens revisorer:

Regionens revisorer: Ingemar Wiklander (KD) ordförande, Ingemar Nilsson (S), vice ordförande.

Igår valdes också regionfullmäktiges presidium:

Regionfullmäktige: Birgith Johansson (S) ordförande , Kjell Bergkvist (C) 1:e vice ordförande, Joachim Jonsson (KD) 2:e vice ordförande.

Se förtroendemannaregistret för mer information om politiker och uppdrag


Tillbaka till toppen