Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Utredare Elisabeth Henrysdotter har skrivit en ny rapport - Vårdstatistik i Region Västernorrland 2019

Ny rapport - vårdstatistik i Region Västernorrland

2020-09-30 13:13

Fler kvinnor än män besökte vården i Region Västernorrland under 2019. Det visar en ny rapport som syftar till att skapa överblick och jämföra invånarnas vårdbehov utifrån kön och ålder.

Objektiv analys

Resultatet i analysen har tagits fram av Elisabeth Henrysdotter, utredare vid Planering och upp­följ­ningsenheten, och visar hur det såg ut under 2019. Rapporten bygger på en objektiv analys av de siffror som finns i regionens egna databaser.

- Det här är första gången vi sammanställer vårdstatistik utifrån invånarperspektivet i Region Västernorrland, kommande årliga rapporter får utvisa om de skillnader vi nu ser är temporära eller inte, säger Elisabeth Henrysdotter.

Psykisk ohälsa

Rapporten visar bland annat att psykisk ohälsa ser ut att vara utbredd i de flesta åldersgrupper - utom bland personer över 60 år. Där finns denna diagnos inte med bland de tio vanligaste åkommorna.

Men i åldrarna 20–54 år var neurotiska, stressrelaterade och somato­forma syndrom (symtom utan påvisbar somatisk grund) de vanligast före­kommande orsakerna till vårdbesök.

- Dessvärre ser man att det även finns med bland de mest före­kom­mande orsakerna bland ung­domar i åldern 15–19 år.

Stora skillnader

För att gå vidare med innehållet i rapporten, kan ett nästa steg vara att göra kompletterande fördjupningar eller patientintervjuer som beskriver eller förklarar delar av resultatet.

- Det har varit jättespännande att jobba med detta och jag tror att innehållet i analysen kommer att bli ännu mer intressant på sikt, när man kan följa utvecklingen. Då kan rapporterna bli ett värdefullt beslutsunderlag för ledningen att göra vården ännu bättre anpassad till våra invånare.

Vad mer visar rapporten?

- Att skillnaden mellan könen är stor, kvinnorna är mycket mer benägna att söka läkarvård än männen. Bland de listade kvinnorna i primärvården har 48 procent varit på minst ett läkarbesök under 2019, medan motsvarande andel bland männen är 39 procent, säger Elisabeth Henrysdotter.

Ett urval punkter som framkommer i rapporten:

  • Sett till hela länet har åldersgruppen 70–74 år ökat mest sedan 2014. Ökningen har varit särskilt stor i Kramfors kommun.
  • Av samtliga listade i Västernorrland har 43 procent varit på minst ett läkarbesök inom primärvården under 2019.
  • Motsvarande siffra till den öppna specialistvården är 40 procent och 9 procent i den slutna specialistvården.

En kortversion - Sammanfattning rapport vårdstatistik (pdf)

Vårdstatistik - hela rapporten (pdf)